SAIA, n.o.

Linky

Internet sa v posledných rokoch stal významným pomocníkom pre každého, kto chce študovať v zahraničí. Každý, kto v ňom hľadá, však vie, aké náročné (najmä na čas) to je. A hoci existujú rôzne vyhľadávače (aj s rôznymi tipmi a trikmi), môže sa občas zdať, že namiesto uľahčenia hľadanie ešte sťažujú. Preto sme sa rozhodli upozorniť vás na zaujímavé linky, ktoré by ste pri hľadaní štipendií alebo škôl mohli využiť.

 

Zamerali sme sa najmä na webstránky slovenských agentúr, ktoré administrujú štipendijné ponuky, nadácií, ktoré poskytujú alebo sprostredkovávajú štipendiá, ako aj rôzne stránky s databázami, v ktorých sa dá vyhľadávať.

 

Webstránky so štipendiami

Webstránky o vzdelávacích systémoch, databázach vysokoškolských inštitúcií

Ranking

Zaujímavé linky v jednotlivých krajinách

Arménsko

Austrália

Azerbajdžan

Belgicko

Bielorusko

Bulharsko

Cyprus

Česká republika

Čína

Čierna Hora

Dánsko

Egypt

Estónsko

Fínsko

Francúzsko

Grécko

Gruzínsko

Holandsko

Chorvátsko

India

Indonézia

Írsko

Island

Izrael

Japonsko

Jordánsko

Juhoafrická republika

Kanada

Kórea

Kuba

Lichtenštajnsko

Litva

Lotyšsko

Luxembursko

Maďarsko

Malta

Mexiko

Moldavsko

Monako

Nemecko

Nórsko

Nový Zéland

Poľsko

Portugalsko

Rakúsko

Rumunsko

Rusko

Slovensko

Slovinsko

Srbsko

Španielsko

Švajčiarsko

Švédsko

Taiwan

Taliansko

Turecko

Ukrajina

USA

Veľká Británia

 

Webstránky so štipendiami

www.saia.sk - Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) - informácie o štipendiách vyplývajúcich z bilaterálnych dohôd, štipendiá Akcie Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD pre Slovensko, štipendiá multilaterálneho programu CEEPUS, v sekcii Aktuality štipendiá domácich a zahraničných nadácií, inštitúcií, o ktoré sa môžu uchádzať občania SR

www.saaic.sk - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) - informácie o programoch Európskej únie 

www.iuventa.sk - Iuventa - NAFYM (Národná agentúra pre mobilitu mládeže) - informácie o programe EU Mládež

www.fulbright.sk - Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR - informácie o štipendiách USA pre občanov SR

www.osf.sk - Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation - informácie o štipendiách, ktoré na Slovensku administruje NOS-OSF

www.visegradfund.org - Medzinárodný višegrádsky fond (IVF) - informácie o štipendijnom fonde

www.sportagency.sk - SportAgency - informácie o možnosti získať športové štipendiá na univerzitách v USA

www.stiftungen.org - databáza nemeckých štipendií

www.finaid.org - „sprievodca“ finančnou pomocou

www.internationalscholarships.com - stránka s vyhľadávačom štipendií v zahraničí

www.scholarshipnet.info/ - štipendiá na bakalárske, magisterské, doktorandské a postdoktorandské štúdium

http://www.mladiinfo.com/ - štipendiá na bakalárske, magisterské, doktorandské a postdoktorandské štúdium

http://scholarship-positions.com/ - databáza štipendií

 

Webstránky o vzdelávacích systémoch, databázach vysokoškolských inštitúcií

http://univ.cc/ - zoznam a web stránky univerzít celého sveta

https://ec.europa.eu/ploteus/ - informácie o vzdelávacích možnostiach v Európe

www.braintrack.com - Braintrack University-Index - linky na vyše 5500 vysokoškolských inštitúcií vo viac ako 160 krajinách sveta

www.euroeducation.net - databáza s profilmi vyše 900 vysokoškolských inštitúcií v Európe

https://coursefinders.com/en/ - vyhľadávač jazykových kurzov, vyše 6000 škôl vo vyše 80 krajinách, ktoré ponúkajú kurzy vyše 70 jazykov

www.internationaleducationmedia.com - vyhľadávač vzdelávacích inštitúcií v zahraničí podľa krajín

www.eurydice.org – informácie o štúdiu v európskych krajinách

https://www.daad.de/ausland/service/links/de/4432-link-tipps/ - zoznam webstránok o vzdelávaní podľa krajín

www.study-ineurope.org - informácie o možnostiach štúdia v Európe

www.hobsons.com - Study Europe, MBA, LLM

www.collegeview.com - CollegView

 

Ranking

http://vs.iedu.sk/sk/welcome - portál o kvalite vysokoškolského štúdia a možnosti uplatnenia sa absolventov jednotlivých vysokých škôl na Slovensku

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings - ranking univerzít vypracovaný The Times

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-ranking - QS UNIVERSITY RANKING

MBA:

Economist: http://mba.eiu.com/

US News: http://www.usnews.com/usnews/edu/grad/rankings/mba/brief/mbarank_brief.php

 

 

Zaujímavé linky v jednotlivých krajinách

 

Arménsko

www.edu.am – ministerstvo školstva a vedy

www.studyinarmenia.org – všeobecné informácie o vyššom vzdelávaní v Arménsku, zoznam vysokých škôl

www.armenia.am – všeobecné informácie o Arménsku

 

Austrália

MŠ: http://education.gov.au/ -  ministerstvo školstva, zamestnania a vzťahov na pracovisku

www.australiaawards.gov.au/- informácie o štipendiách

www.studyinaustralia.gov.au - oficiálna stránke austrálskej vlády pre zahraničných študentov, som zoznamom univerzít, databázou štipendií  a vyhľadávačom študijných programov

http://www.studying-in-australia.org/ - stránke je určená Európanom, ktorý chcú študovať v Austrálii

www.aqf.edu.au - zoznam akreditovaných vzdelávacích inštitúcií a akreditačných orgánov

http://students.idp.com/ - stránka o štúdiu v Austrálii

 

Azerbajdžan

www.edu.gov.az – ministerstvo školstva

www.azerbaijan.az – všeobecné informácie o Azerbajdžane

 

Belgicko

www.belnet.be

www.diplobel.fgov.be – ministerstvo zahraničných vecí

www.belgium.be - všeobecné informácie o Belgicku

www.eracareers-belgium.be - národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

www.research.be – informácie o výskume v Belgicku

 

Flámske spoločenstvo

www.ond.vlaanderen.be/english - NARIC Vlaanderen/Ministerstvo Flámskeho spoločenstva, informácie o flámskom vzdelávacom systéme, odkazy na univerzity a „hogescholen"

www.vlir.be - Flámska medziuniverzitná rada

www.vlhora.be - Flámska rada vyšších odborných škôl

www.flanders.be – všeobecné informácie o Flámsku

www.taalunie.org – Holandská jazyková únia, informácie o jazykových kurzoch v Belgicku a Holandsku

www.coleurop.be – College of Europe

www.student.be

 

Francúzske spoločenstvo

www.cfwb.be/infosup - Ministerstvo Francúzskeho spoločenstva

www.agers.cfwb.be - Oddelenie pre vzdelávanie Ministerstva Francúzskeho spoločenstva

www.siep.be - informačný servis o štúdiu a zamestnaní

www.ciuf.be - Medziuniverzitná rada Francúzskeho spoločenstva

www.wbri.be – Oddelenie medzinárodných vzťahov komunity Wallonie-Bruxelles

www.student.be

 

Bielorusko

MŠ: www.minedu.unibel.by

www.enic-naric.net/belarus.aspx

 

Bulharsko

MŠ: www.minedu.government.bg

www.mfa.bg - ministerstvo zahraničných vecí (v bulharčine)

www.neaa.government.bg - Národná agentúra pre hodnotenie a akreditáciu, zoznam akreditovaných vysokoškolských inštitúcií

www.euraxess.bg - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Cyprus

MŠ: www.moec.gov.cy

www.cyprus-online.com/cyeducation.html - zoznam škôl

www.emu.edu.tr/ - Eastern Mediterranean University

www.ucy.ac.cy - The University of Cyprus

 

Česká republika

MŠ: www.msmt.cz -stránka obsahuje aj adresáre verejných a súkromných vysokých škôl v ČR

www.csvs.cz - Centrum pro studium vysokého školství, vyhľadávacia databáza českých vysokých škôl

www.czech.cz - stránka ministerstva zahraničných vecí v angličtine,  informácie o štúdiu v Česku

www.mzv.cz - stránka českého ministerstva zahraničných vecí, v kapitole Zahraničné vzťahy/Kultura, krajané a školská spolupráce/Školství obsahuje informáciu o štipendiách do ČR

www.nadaceprovzdelani.cz

www.vysokeskoly.cz - zoznam vysokých škôl

www.naric.cz - stránka českého NARIC-u

www.uiv.cz - Ústav pro informace ve vzdělávání

www.mzv.cz/bratislava - Veľvyslanectvo Českej republiky v SR

www.radavs.cz – Rada vysokých škol

www.dzs.cz – Dom zahraničních služeb MŠMT (DZS)

www.nuov.cz – Národní ústav odborného vzdělávání

www.eracareers.cz/ - národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

 

Čierna Hora

 

Čína

MŠ: www.moe.edu.cn

www.csc.edu.cn - stránka Čínskej štipendijnej rady, v sekcii Study in China informácie o štipendiách do Číny pre zahraničných študentov

www.campuschina.org - informácie o štúdiu v Číne

www.konfucius.sk - Konfuciov inštitút v Bratislave

www.edu.cn - China Education and Research Network (stránka je v angličtine), podrobné informácie o vzdelávaní, vede a výskume v Číne

www.cucas.edu.cn - informácie o štúdiu v Číne, interaktívna mapa čínskych univerzít, informácie o prihlasovaní a o programoch, ktoré ponúkajú čínske univerzity v anglickom jazyku

https://euraxess.ec.europa.eu/ - portál pre európskych výskumníkov dlhodobo pôsobiacich v Číne

 

Dánsko

MŠ: www.uvm.dk

www.um.dk - ministerstvo zahraničných vecí

www.studieskolen.dk - Studieskolen - celoročné kurzy dánčiny

www.workindenmark.dk/ - národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

www.ufm.dk - ministerstvo pre vysoké školstvo a vedu

www.studyindenmark.dk - portál o štúdiu v Dánsku

http://slovakiet.um.dk – Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva v SR

http://dkuni.dk - spoločný portál všetkých ôsmich univerzít

 

Egypt

www.egypt.gov.eg – vláda Egyptskej arabskej republiky

 

Estónsko

www.hm.ee - ministerstvo vzdelávania a vedy 

www.eyl.ee - Federácia estónskych študentov

www.erkf.ee - Estónska národná kultúrna nadácia

https://www.hm.ee/en/activities/higher-education - zoznam vysokých škôl (s interaktívnou mapou)

www.vm.ee - ministerstvo zahraničných vecí

www.politsei.ee/ - Polícia a rada hraničnej stráže (migračný úrad)

www.eak.ee – Estónske akreditačné centrum

www.studyinestonia.ee - štúdium v Estónsku

https://www.euraxess.ee/ - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

www.archimedes.ee/enic - ENIC/NARIC, stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní

http://www.estemb.at - stránka estónskeho veľvyslanectva s pôsobnosťou pre Slovensko (so sídlom vo Viedni, Rakúsko)

 

Fínsko

MŠ: www.minedu.fi

http://studyinfinland.fi - informácie o štúdiu vo Fínsku

www.edu.fi - všeobecné informácie o vzdelávacom systéme

www.cimo.fi - Fínska národná agentúra pre vzdelávanie

www.skr.fi - Fínska kultúrna nadácia

www.aka.fi - Fínska akadémia

www.syl.fi - Národná únia fínskych študentov

www.soa.fi - ubytovanie vo Fínsku

www.kesayliopistot.fi - letné školy

www.euraxess.fi - národný portál EURAXESS  pre výskumných pracovníkov

 

Francúzsko

www.egide.asso.fr - stránka agentúry Égide

www.campusfrance.fr - stránka agentúry Campusfrance:

www.cnous.fr  - le Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires

www.education.gouv.fr - ministerstvo mládeže, vzdelávania a výskumu 

www.diplomatie.gouv.fr - ministerstvo zahraničných vecí

www.france.sk – Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR

www.cri.ensmp.fr/cefi - informácie o Grandes Ecoles

www.cri.ensmp.fr/cge - informácie o Grandes Ecoles

 

Grécko

MŠ: www.minedu.gov.gr

www.iky.gr – portál gréckej nadácie štátnych štipendií

www.onassis.gr - Onassisova nadácia

www.hri.org/info/help/dikatsa.html - uznávanie dokladov o vzdelaní v Grécku

http://en.greekcourses.uoa.gr - Jazykové centrum vyučovania modernej gréčtiny, informácie o medzirezortnom programe vyučovania modernej gréčtiny ako cudzieho jazyka na Národnej univerzite v Aténach

www.mfa.gr/bratislava – stránka gréckeho veľvyslanectva na Slovensku

www.euraxess.gr – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Gruzínsko

www.mes.gov.ge – ministerstvo školstva a vedy

http://eqe.ge – Národné centrum pre zvýšenie kvality vzdelávania

 

Holandsko

MŠ: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw#ref-minocw - obsahuje informácie o vzdelávacom systéme v Holandsku a odkazy na univerzity

www.nuffic.nl - Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education, informácie o vzdelávacom systéme, výmenných projektoch a programe pre talentovaných zahraničných študentov

www.studyinholland.nl - informácie o štúdiu v Holandsku

www.vsnu.nl - Asociácia holandských univerzít

www.vereniginghogescholen.nl - Asociácia holandských vyšších odborných škôl

www.idw.nl - uznávanie diplomov v Holandsku

http://www.dutch-embassy.com/slovakia-bratislava.html – Veľvyslanectvo Holandska v SR

www.ivn.nu – Internationale Vereniging voor de Neerlandistiek

www.hagueacademy.nl – Haagska akadémia medzinárodného práva

www.taalunie.org – Únia holandského jazyka, informácie o jazykových kurzoch v Belgicku a Holandsku

www.euraxess.nl - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Chorvátsko

MŠ: www.mzt.hr

 

India

MŠ: www.education.nic.in

www.icssr.org – Indian Council of Social Science Research

www.itecgoi.in - Indian Technical and Economic Cooperation Programme

 

Indonézia

www.kemdikbud.go.id – ministerstvo školstva a kultúry 

www.keplu.go.id – ministerstvo zahraničných vecí 

www.indonesia.sk – Veľvyslanectvo Indonézskej republiky v Bratislave, informácie o štipendiách

 

Írsko

www.educationireland.ie

www.irlgov.ie/educ - Department of Education and Science

www.hea.ie - Higher Education Authority (HEA)

www.hetac.ie - Higher Education and Training Award Council

www.cao.ie – Central Application Office

www.nqai.ie/ - uznávanie dokladov o vzdelaní

www.gradireland.com - vyhľadávač postgraduálnych kurzov, informácie o pracovných príležitostiach pre absolventov

www.euraxess.ie - národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

  

Island

MŠ: www.government.is/ministries/ministry-of-education-science-and-culture - stránka obsahuje aj informácie o islandských štipendiách

www.hi.is - Islandská univerzita

www.euraxess.is - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

http://study.iceland.is/ - informácie o štúdiu na Islande

 

Izrael

MŠ: www.education.gov.il

www.mfa.gov.il/mfa/home.asp

www.che.org.il - Rada vysokých škôl

 

Japonsko

MŠ: www.mext.go.jp

www.jasso.go.jp - The Japan Student Services Organisation (JASSO), všeobecné informácie o štúdiu v Japonsku, štipendiá, zoznam vysokých škôl

www.studyjapan.go.jp/en/index.html - komplexná príručka pre záujemcov o štúdium v Japonsku (angličtina), obsahuje aj informácie o japonských štipendiách.

www.jpf.go.jp – The Japan Foundation, štipendiá a granty

www.nisshinkyo.com -

www.jsps.go.jp/english/index.html - Japan Society for Promotion of Science (Japonská spoločnosť na podporu vedy)

www.sk.emb-japan.go.jp - stránka Japonského veľvyslanectva v Bratislave

 

Jordánsko

www.mohe.gov.jo – ministerstvo vyššieho vzdelávania a vedeckého výskumu

www.moe.gov.jo – ministerstvo školstva

 

Juhoafrická republika

www.dhet.gov.za – ministerstvo vyššieho vzdelávania

www.southafrica.info – všeobecné informácie o Juhoafrickej republike, zoznam vysokých škôl

 

Kanada

www.cmec.ca - Ministerstvo školstva

www.cbie.ca– Kanadský úrad pre medzinárodné vzdelávanie

www.studycanada.ca – Kanadské vzdelávacie centrum

www.studyincanada.com - Kanadské vzdelávacie centrum

www.cicic.ca – Kanadské informačné centrum pre uznávanie dokladov o vzdelaní

www.accc.ca – Asociation of Canadian Community Colleges

www.nacc.ca – Asociácia súkromných inštitúcií pre profesionálne vzdelávanie

www.infoexport.gc.ca/science/eu_RMP-en.htm - medzinárodný obchod a medzinárodné vzťahy

www.canada.gc.ca - informácie o študentských pôžičkách, grantoch a štipendiách pre domácich študentov

www.scholarships-bourses.gc.ca - vyhľadávanie štipendií pre cudzincov na štúdium v Kanade

www.destineducation.ca

 

Kórea

MŠ: www.moe.go.kr

www.studyinkorea.go.kr– informácie pre zahraničných študentov o štúdiu v Kórei

www.ied.go.kr - kórejský Národný inštitút pre rozvoj medzinárodného vzdelávania – stránka obsahuje informácie pre zahraničných študentov

www.keris.or.kr – Kórejské informačné centrum pre vzdelávanie a vedu

 

Kuba

MŠ: www.cubaeduca.cu

 

Lichtenštajnsko

www.enic-naric.net/liechtenstein.aspx

 

Litva

www.smm.lt - ministerstvo školstva, vedy a športu

www.smpf.lt - Servisné centrum pre akademické výmeny

www.skvc.lt/default/en - Centrum pre hodnotenie kvality vysokého školstva; súčasťou je aj litovský ENIC/NARIC, stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní

www.nrcg.lt - National Resource Center for Vocational Guidance

www.lss.lt - Litovská únia študentov

www.lms.lt - Litovská výskumná spoločnosť

www.vsf.lrv.lt - Litovský štátny fond pre podporu vedy a vzdelávania

http://www.urm.lt/default/lt/ - Ministerstvo zahraničných vecí Litvy

http://www.studyinlithuania.lt - informácie o štúdiu v Litve

http://www.euraxess.lt - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

  

Lotyšsko

www.izm.gov.lv - ministerstvo školstva a vedy

www.aic.lv - Akademické informačné centrum - ENIC/NARIC

www.mfa.gov.lv - ministerstvo zahraničných vecí

www.studyinlatvia.lv - informácie o štúdiu v Lotyšsku

www.viaa.gov.lv - Štátna agentúra pre rozvoj školstva - Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), informácie o štipendiách lotyšskej vlády

www.euraxess.lv - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Luxembursko

MŠ: www.mcesr.lu

www.men.lu – národné ministerstvo vzdelávania, odbornej prípravy a športu

wwwfr.uni.lu - Université de Luxemburg

www.cedies.public.lu – Centrum dokumentácie a informácií o vysokoškolskom vzdelávaní

www.cll.lu - Centre de Langues

www.iees.lu - Institut d'Etudes Éducatives et Sociales

www.iuil.lu - Medzinárodný univerzitný inštitút

 

Maďarsko

MŠ: www.nefmi.gov.hu - ministerstvo národných zdrojov, do ktorého kompetencie patrí aj školstvo; informácie o systéme VŠ vzdelávania

www.scholarship.hu – MÖB (Magyar Ösztöndíj Bizottság) – Maďarská štipendijná rada, ktorá administruje bilaterálne štipendiá

www.campushungary.hu - centrálna kancelária pre štúdium v Maďarsku

www.studyhungary.hu – informačný portál pre zahraničných študentov (v angličtine)

www.hirmagazin.sulinet.hu - školský portál

www.felvi.hu - informácie o prijímaní študentov, zoznam študijných programov v cudzích jazykoch

www.balassiintezet.hu - Inštitút Balassi Bálinta, ktorý poskytuje štipendiá na ročné jazykové kurzy

www.fekosz.hu - Národná asociácia ubytovacích zariadení vysokých škôl

www.fpi.hu - Úrad pre ocenenia a granty

www.ceu.edu – Central European University in Budapest

www.euraxess-hungary.hu - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

  

Malta

MŠ: www.education.gov.mt

http://education.gov.mt/en/education/myScholarship/Pages/default.aspx - informácie o štipendiách na Malte

www.um.edu.mtUniversity of Malta

www.foreignaffairs.gov.mt - ministerstvo zahraničných vecí - štipendijné oddelenie

 

Mexiko

www.sep.gob.mx/wb – Ministerstvo školstva

www.edumexico.org - všeobecné informácie o štúdiu v Mexiku

www.sre.gob.mx - stránka ministerstva zahraničných vecí – informácie o štipendiách (v španielčine aj angličtine)

 

MOLDAVSKO

www.edu.gov.md - ministerstvo školstva a mládeže

www.euraxess.md/ro - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Monako

MŠ: www.education.gouv.mc

 

Nemecko

www.bmbf.de - spolkové ministerstvo vedy a vzdelávania SRN

www.stiftungen.org - databáza nemeckých štipendií

www.daad.de – DAAD, informácia o štipendiách a možnostiach štúdia v Nemecku

www.hochschulkompass.de - možnosť vyhľadávania študijných odborov na nemeckých vysokých školách

www.km.bayern.de - stránka Bavorského ministerstva pre vedu, výskum a umenie, informácie o vzdelávaní v Bavorsku

www.hrk.de - Rektorská konferencia

www.auswaertiges-amt.de - Ministerstvo zahraničných veci SRN

www.stifterverband.org - informácie o nadáciách na podporu vedy a výskumu

www.dfg.de - nemecká spoločnosť pre výskum

www.studienwahl.de - informácie o študijných programoch na nemeckých vysokých školách

www.euraxess.de - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

www.study-in.de - štúdium v Nemecku

www.research-in-germany.org - výskum v Nemecku

 

Nórsko

MŠ: www.regjeringen.no

www.knn.no - Národné akademické informačné centrum

www.study-norway.net - stránka o štúdiu v Nórsku

www.studyinnorway.no - stránka o štúdiu v Nórsku

www.siu.no – Centrum pre medzinárodnú univerzitnú spoluprácu

www.nokut.no – nórsky ENIC/NARIC, Informačné centrum pre uznávanie zahraničných kvalifikácií

www.forskningsradet.no - Nórska rada pre výskum

www.euraxess.no - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Nový Zéland

MŠ: www.moe.govt.nz

www.nzqa.govt.nz - uznávanie dokladov o vzdelaní

www.nzvcc.ac.nz – informácie o novozélandských univerzitách

www.excellence.co.nz – NZ Study Opportunities

www.novyzeland.info

 

Poľsko

MŠ: www.men.gov.pl

       www.go-poland.pl

www.buwiwm.edu.pl - Úrad pre uznávanie vzdelania a medzinárodné výmenné pobyty (Biuro Uznawalności Wykstałcenian i Wymiany Międzynarodowej)

http://www.mzv.sk/varsava – Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Poľsku

www.pomaturze.pl – zoznam vysokých škôl, akadémií a jazykových škôl

www.studyinpoland.pl - portál o štúdiu v Poľsku

www.uj.edu.pl – nadácia kráľovnej Jadwigy

www.euraxess.pl - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Portugalsko

MŠ: www.dges.gov.pt

www.crup.pt/universidades - linky na portugalské univerzity

www.instituto-camoes.pt/actividades/bolsas.htm - stránka Instituto Camoes (portugalskej štipendijnej agentúry) o štipendiách pre cudzincov do Portugalska (v portugalčine)

www.min-nestrangeiros.pt/mne/ - ministerstvo zahraničných vecí

www.instituto-camoes.pt - prihlasovanie na štipendiá

www.astrolabium.pt/ - národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

 

Rakúsko

MŠ: www.bmbwf.gv.at

www.oead.at - OeAD-GmbH (Österreichischer Austauschdienst) - Rakúska výmenná služba

www.fachhochschulen.ac.at – zoznam odborných vysokých škôl (Fachhochschulen)

www.grants.at - prehľad existujúcich štipendií, ktoré môžu získať v Rakúsku zahraniční študenti

www.studyguide.at - zoznam vysokých škôl a umeleckých vysokých škôl v Rakúsku, možnosť vyhľadávania podľa odborov

www.oesterreich.gv.at – pomocník pri vybavovaní náležitostí na pobyt a prácu v Rakúsku (bývanie, pobyt, prihlásenie, sobáš a pod.)

www.euraxess.at - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

www.aktion.saia.sk - Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní (webstránka bilaterálneho medzivládneho programu na podporu vzdelávania a vedy)

 

Rumunsko

MŠ: www.edu.ro

www.aboutromania.com/education.html - odkazy na stránky univerzít v Rumunsku (v angličtine)

www.study-in-romania.ro, www.studyinromania.gov.ro - informácie o štúdiu v Rumunsku, zoznam vysokých škôl, vyhľadávanie programov

www.cnred.edu.ro - informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní

www.euraxess.ro - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Rusko

MŠ: www.ed.gov.ru

http://studyinrussia.ru/ - informácie pre zahraničných šrudentov

www.russia.edu.ru - informácie o štúdiu v Rusku

www.runnet.ru

www.russianenic.ru – uznávanie dokladov o vzdelaní

www.mgimo.ru – stránka Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov

 

Slovensko

Stredné školy:

www.stredneskoly.sk  informácie o stredných školách na Slovensku

www.zoznamskol.eu – databáza stredných škôl 

www.svs.edu.sk - školské výpočtové strediská

 

Vysoké školy:

Slovensko - štátne inštitúcie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo zahraničných veci SR

Centrum vedecko-technických informácií SR

Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní (ENIC/NARIC)

  

Slovensko – organizácie – medzinárodné programy

SAIA, n. o. - Slovenská akademická informačná agentúra

SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

J. W. Fulbright Commission

Iuventa - Národná agentúra pre mobilitu mládeže

 

NOS – OSF - Nadácia otvorenej spoločnosti

Vzdelávacia nadácia Jana Husa

International Visegrad Fund

AINOVA

 

Slovensko – vysoké školstvo

Slovenská rektorská konferencia

Študentská rada vysokých škôl SR

Rada vysokých škôl SR

Fond na podporu vzdelávania

 

Verejné vysoké školy

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prešovská univerzita v Prešove

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Katolícka univerzita v Ružomberku

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Trnavská univerzita v Trnave

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Technická univerzita v Košiciach

Žilinská univerzita v Žiline

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Ekonomická univerzita v Bratislave

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technická univerzita vo Zvolene

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Univerzita J. Selyeho

 

Štátne vysoké školy

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

Súkromné vysoké školy

Akadémia médií v Bratislave

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

Paneurópska vysoká škola

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Vysoká škola Danubius

Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.

 

Slovinsko

MŠ: www.mizs.gov.si

 

Srbsko 

MŠ: www.mpn.gov.rs

www.studyinserbia.rs - portál Štúdium v Srbsku

 

Španielsko

MŠ: www.mec.es

www.terra.es/education - vyhľadávacia databáza

www.spainexchange.com

www.mae.es - ministerstvo zahraničných vecí

www.aeci.es - AECI – Španielska agentúra pre medzinárodnú spoluprácu

www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html – informácie o štipendiách

 

Švajčiarsko

www.sbfi.admin.ch – Federálny úrad pre vzdelávanie, výskum a inovácie

www.switch.ch/edu/educ_orgs.html – zoznam vysokých škôl

www.education.all-about-switzerland.info – informácie o vzdelávaní vo Švajčiarsku

www.studyinginswitzerland.ch – informácie pre zahraničných študentov o štúdiu na švajčiarskych univerzitách

www.swissuniversities.ch - Rektorská konferencia švajčiarskych univerzít, Konferencia švajčiarskych univerzít vyššieho odborného vzdelávania, informácie o študijných možnostiach a podmienkach prijatia na švajčiarske univerzity

www.agab.ch - informácie o študijných programoch na jednotlivých univerzitách

www.myscience.ch - Agentúra pre vedu a výskum

www.shk.ch - Švajčiarska univerzitná konferencia

www.edk.ch - Švajčiarska konferencia ministrov školstva jednotlivých kantónov

www.snf.ch - Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy

www.swiss-schools.ch - Švajčiarska federácia súkromných škôl

www.proff.ch – databáza učiteľov na švajčiarskych vysokých školách

www.euraxess.ch – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov 

 

Švédsko

www.regeringen.se - ministerstvo školstva a výskumu

www.si.se - Švédsky inštitút

www.studyinsweden.se - informačný portál o živote a štúdiu vo Švédsku

www.uhr.se - Švédska rada pre vysokoškolské vzdelávanie; agentúra zodpovedná za uznávanie zahraničných kvalifikácií

www.euraxess.se - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Taiwan

MŠ: www.edu.tw

 

Taliansko

MŠ: www.murst.it

www.study-in-italy.it – informácie pre zahraničných študentov v angličtine

www.cimea.it - informačné centrum pre medzinárodnú mobilitu a uznávanie dokladov

http://sito.cineca.it/– databáza univerzít

www.esteri.it – ministerstvo zahraničných vecí

www.fgda.org – nadácia „Giordano Dell´Amore“

www.cestor.it – Centro Studi Orientamento (zoznam univerzít, postgraduálne možnosti štúdia, programy Master)

www.miur.it/0004Alta_F/0027Istitu/index_cf4.htm - zoznam všetkých umeleckých škôl, konzervatórií

www.crui.it – Talianska rektorská konferencia

www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm -  informácia o vládnych štipendiách pre zahraničných uchádzačov

www.euraxess.it - národný mobilitný portál EURAXESS pre vedecko-výskumných pracovníkov

 

Turecko

www.meb.gov.tr – ministerstvo národného školstva

www.turkiyeburslari.gov.tr – informácie o štipendiách do Turecka

www.studyinturkey.net – informácie o krajine, životné náklady, zoznam vysokých škôl, podmienky prijatia na VŠ, štipendiá

www.tubitak.gov.tr – Vedecká a technická výskumná rada Turecka

http://euraxess.tubitak.gov.tr – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Ukrajina

MŠ: www.mon.gov.ua

www.ednu.kiev.ua - informácie o vzdelávaní na Ukrajine

www.studyinukraine.gov.ua - portál o štúdiu na Ukrajine

  

USA

MŠ: www.ed.gov

Ministerstvo zahraničných vecí USA: http://educationusa.state.gov

 

Stáže pre študentov a čerstvých absolventov: www.usaplacement.com

 

VEĽKÁ BRITÁNIA

www.educationuk.org – vzdelávanie vo Veľkej Británií, vyhľadávanie vysokoškolských kurzov

www.britishcouncil.sk;www.britishcouncil.org– Britská rada, informácie o vzdelávaní a finančnej pomoci pre štúdium vo Veľkej Británii

www.universitiesuk.ac.uk – zoznam britských univerzít

www.ucas.ac.uk – UCAS (Universities and College Admissions Service) – agentúra, cez ktorú prebieha prihlasovanie študentov na štúdium vo Veľkej Británii

www.education.gov.uk - informácie o vzdelávaní vo Veľkej Británii

www.ocr.org.uk - Oxford Cambridge and RSA Examinations: (prehľad kvalifikácií, ktoré je možné získať vo Veľkej Británii)

www.qaa.ac.uk – The Quality Assurance Agency for Higher Education – hodnotenie kvality študijných programov

www.prospects.ac.uk – postgraduálne štúdium, kariéra

www.ukcisa.org.uk – UK Council for International Student Affairs

www.hostuk.org – HOST: welcoming international students

www.springboard.co.uk - stránka pre tých, čo končia strednú školu a hľadajú ďalšie možnosti vzdelávania.

www.deni.gov.uk - Department of Education (Ministerstvo vzdelávania)

www.fco.gov.uk - Foreign and Commonwealth Office (Ministerstvo zahraničných vecí)

www.naric.org.uk – uznávanie dokladov o vzdelaní

www.postgrad.hobsons.com – vyhľadávač postgraduálnych kurzov podľa odboru alebo inštitúcie

www.ukstudentlife.com – informácie pre zahraničných študentov

Stredoškolské štúdium: www.isbi.com – vyhľadávanie škôl, www.ofsted.gov.uk, www.isinspect.org.uk – kvalita stredných škôl

Jazykové kurzy: www.educationuk.org, www.englishinbritain.co.uk

www.eracareers-uk.info/ - národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

 

 

Posledná aktualizácia: 16.05.2019