SAIA, n.o.

O nás

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

Z histórie
SAIA vznikla v 90. rokoch minulého storočia na pôde ministerstva školstva. Nové spoločenské podmienky si prirodzene vyžiadali existenciu nezávislej informačnej agentúry, ktorá by zaručovala prístup k informáciám a poskytovala poradenstvo o možnostiach štúdia v zahraničí a ktorá by vytvorila otvorený a transparentný systém uchádzania sa o štipendiá, ktoré v období po zmene režimu Slovensku ponúkli zahraničné vlády a rôzne mimovládne neziskové organizácie...

Programy SAIA, n. o.
Akademické mobility, CEEPUS, Akcia Rakúsko-Slovensko, Národný štipendijný program, Servisné centrá EURAXESS

Orgány SAIA, n. o.
Správna rada, dozorná rada a výkonný výbor

Výročné správy SAIA

Publikácia 20 rokov SAIA v kontexte internacionalizácie vzdelávania na Slovensku

Obstarávanie tovarov, služieb a prác