SAIA, n.o.

Pracoviská SAIA na Slovensku

Bratislava (hlavné sídlo)

Banská Bystrica (regionálne pracovisko pre banskobystrický kraj)

Košice (regionálne pracovisko pre košický a prešovský kraj)

Nitra (regionálne pracovisko pre nitriansky a trnavský kraj)

Žilina (regionálne pracovisko pre žilinský a trenčiansky kraj)

 

 

Bratislava (hlavné sídlo)

address adresa: SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1

phone tel.: 02/5930 4700, 02/5930 4711

fax fax: 02/5930 4701

people kontakty na pracovníkov (klikni)

hours for public Hodiny pre verejnosť:

• pondelok: pre verejnosť zatvorené

• utorok: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

• streda: 8:30 – 12:30

• štvrtok: 13:00 – 17:00

• piatok: 8:30 – 12:30      

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.

 

Banská Bystrica (regionálne pracovisko pre banskobystrický kraj)

address adresa: SAIA, n. o., regionálne pracovisko Banská Bystrica, Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica

phone tel.: 048/4137 810

people kontakty na pracovníkov (klikni)

hours for public Hodiny pre verejnosť:

• pondelok: pre verejnosť zatvorené

• utorok: 8:30 – 12:00, 13:00 – 15:30

• streda: 9:00 – 12:00

• štvrtok: 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

• piatok: 9:00 – 13:00       

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.

 

Košice (regionálne pracovisko pre košický a prešovský kraj)

address adresa: SAIA, n. o., regionálne pracovisko Košice, Boženy Němcovej 32, 040 01 Košice

phone tel.: 055/6325 418

people kontakty na pracovníkov (klikni)

hours for public Hodiny pre verejnosť:

• pondelok: pre verejnosť zatvorené

• utorok: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

• streda: 13:00 – 16:00

• štvrtok: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

• piatok: 9:00 – 12:00

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.

 

Nitra (regionálne pracovisko pre nitriansky a trnavský kraj)

address adresa: SAIA, n. o., regionálne pracovisko Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra

phone tel.: 037/6408 187

people kontakty na pracovníkov (klikni)

hours for public Hodiny pre verejnosť:

• pondelok: pre verejnosť zatvorené

• utorok: 8:30 – 12:00, 13:00 – 15:30

• streda: 13:00 – 16:00

• štvrtok: 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

• piatok: 9:00 – 13:00       

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.

 

Žilina (regionálne pracovisko pre žilinský a trenčiansky kraj)

address adresa:

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Žilina, Ubytovacie zariadenie ŽU - Veľký Diel, budova DE (internát bloky E-F), Vysokoškolákov 20, 010 08 Žilina

phone tel.: 0948 291 667

people kontakty na pracovníkov (klikni)

hours for public Hodiny pre verejnosť:

• pondelok: pre verejnosť zatvorené

• utorok: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

• streda: 13:00 – 16:00

• štvrtok: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

• piatok: 9:00 – 12:00       

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.