Registrácia a prihlasovanie sa

Obsah:

 

 

Potrebujem sa registrovať do systému?

Registrovať sa v elektronickom systéme databázy štipendií a grantov SAIA je nutné, ak máte záujem o podanie žiadosti o štipendium v rámci programov, ktoré administruje SAIA, n. o. (informáciu o tom, či sa žiadosť podáva v tomto on-line systéme, nájdete v konkrétnej ponuke v časti „Podávanie žiadosti“). Pre bežné vyhľadávanie štipendií a grantov v databáze, bez záujmu podávať si nakoniec žiadosť, nie je nutné sa registrovať.

 

...späť na obsah...

 

Ako sa zaregistrujem?

Na www.granty.saia.sk kliknite v ľavej ponuke na „Prihlásiť sa“ (na obrázku č. 1 označené červenou).

 

Obr. 1:

 

Po zobrazení prihlasovacieho formulára si nový používateľ môže vytvoriť vlastné konto kliknutím na „Registrácia“ (na obrázku č. 1 označené fialovou farbou), pričom sa otvorí registračný formulár:

 

Obr. 2:

 

Registrovať sa môže len tá osoba, ktorej sa vypĺňané údaje týkajú (dotknutá osoba). Vyplnením a odoslaním registrácie dotknutá osoba súhlasí s poskytnutím a spracovaním osobných údajov podľa platných predpisov. SAIA, n. o., tieto údaje spracúva na účely overenia totožnosti pri administrácii on-line systému a jeho používateľov; osobné údaje sa automaticky kopírujú do novovytvorených žiadostí v on-line systéme. Dotknutá osoba poskytuje uvedené osobné údaje SAIA, n. o., na dobu neurčitú. Na požiadanie dotknutej osoby sa prístup do on-line systému môže zablokovať, SAIA, n. o., si však vyhradzuje právo na ponechanie a spracovanie poskytnutých údajov v on-line systéme na štatistické a archívne účely.

Pre registráciu vyplňte všetky požadované informácie v poskytnutom formulári a kliknite na „Registrovať“. Po úspešnej registrácii sa môžete do on-line systému ihneď prihlásiť a začať podávanie žiadosti podľa pokynov v príslušnej ponuke.

 

...späť na obsah...

 

Ako sa prihlásim do systému?

Ak už ste v systéme zaregistrovaná/-ý, stačí sa prihlásiť do systému pomocou zaregistrovanej e-mailovej adresy a Vami zvoleného hesla.

 

Obr. 3:

 

Poznámka: Systém umožní jednej osobe zaregistrovať sa iba jedenkrát – v prípade, že ste sa už niekedy registrovali do tohto on-line systému v minulosti a nepamätáte si prístupové údaje, postupujte podľa pokynov v nasledujúcej otázke. V žiadnom prípade nevytvárajte novú registráciu s nepravdivými údajmi.

 

Po úspešnom prihlásení sa v ľavom stĺpci (menu) objavia nové položky (na nasledujúcom obrázku č. 4 označené červenou farbou):

 

Obr. 4:

 

  • „Moje žiadosti“ – kliknutím na túto položku môžete upravovať všetky vytvorené a ešte neodoslané žiadosti (a to do termínu uzávierky kliknutím na „Číslo žiadosti“), alebo si v prípade podanej žiadosti overiť, či Vaša žiadosť bola schválená alebo zamietnutá (žiadosti označené v stĺpci „Stav žiadosti“ ako „nová“ alebo „po termíne“ neboli Vami riadne podané; pri podaných žiadostiach sa objaví najskôr stav „odoslaná“ a v prípade ukončenia výberového konania sa stav zmení podľa toho, či Vaša žiadosť bola alebo nebola schválená).
  • „Profil“ – v tejto časti môžete upravovať a aktualizovať svoje registračné údaje (každý používateľ je zodpovedný za to, že všetky údaje v on-line systéme sú správne, aktuálne a úplné). Na tomto mieste môžete aktualizovať aj svoju e-mailovú adresu (zmenou e-mailovej adresy v profile sa zmení aj Vaša e-mailová adresa pre prihlásenie sa do systému).
  • „Zmeniť heslo“ – v tejto časti môžete zmeniť svoje heslo (na zmenu musíte poznať svoje aktuálne platné heslo). Heslo musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno, jedno veľké písmeno a jednu číslicu a musí byť minimálne 8 znakov dlhé.
  • „Odhlásiť sa“ – po skončení práce so svojimi žiadosťami sa nezabudnite odhlásiť zo systému kliknutím na túto položku, aby nedošlo k zneužitiu Vášho prístupu a Vašich údajov.

 

Ak si chcete vyhľadávať štipendiá, alebo vytvoriť novú žiadosť v rámci aktuálnej uzávierky v niektorej z ponúk administrovaných SAIA, môžete tak urobiť kliknutím na polia „Zoznam štipendií a grantov“ alebo „Aktuálne uzávierky v SAIA“ (na obrázku č. 4 vyššie označené fialovou farbou)

 

...späť na obsah...

  

Zabudli ste prihlasovacie údaje (prihlasovací e-mail alebo heslo)?

Ak ste zabudli heslo, je možné vyžiadať si nové, a to kliknutím na položku „Zabudli ste heslo?“ v časti „Prihlásiť sa“.

 

Obr. 5:

 

Pre overenie totožnosti musíte vyplniť prihlasovaciu e-mailovú adresu a Váš dátum narodenia – údaje, ktorými ste sa zaregistrovali do systému. Po overení údajov systém automaticky vygeneruje nové heslo a zašle ho na Vašu prihlasovaciu e-mailovú adresu. Odporúčame Vám pri prihlásení sa do systému heslo ľubovoľne zmeniť po kliknutí na „Zmeniť heslo“. Ak Vám do 30 minút od vygenerovania nového hesla nebude heslo doručené do e-mailovej schránky (skontrolujte aj priečinok nevyžiadanej pošty, resp. SPAM), kontaktujte administrátora programu uvedeného v ponuke konkrétneho štipendia administrovaného SAIA (ideálne administrátora tej ponuky, ktorú práve plánujete riešiť, resp. na ktorú podávate žiadosť v on-line systéme – kontakt na pracovníka SAIA nájdete v danej ponuke v časti „Administrátor programu“).

Ak ste zabudli prihlasovaciu e-mailovú adresu, kontaktujte priamo administrátora programu uvedeného v ponuke konkrétneho štipendia administrovaného SAIA (ideálne administrátora tej ponuky, ktorú práve plánujete riešiť, resp. na ktorú podávate žiadosť v on-line systéme – kontakt na pracovníka SAIA nájdete v danej ponuke v časti „Administrátor programu“ - obrázok č. 6). Pracovník SAIA kvôli overeniu totožnosti môže žiadať od Vás informácie, ktoré ste v rámci registrácie vyplnili, a až po overení totožnosti zmení prihlasovacie údaje.

 

Obr. 6:

 

...späť na obsah...