Vyhľadávanie v databáze štipendií a grantov

Obsah:

 

 

Ako začať?

  1. položte si otázku, kam chcete ísť, prečo a na ako dlho, čo pobytom v zahraničí chcete získať, v akom jazyku dokážete študovať, resp. či hľadáte individuálne štipendium alebo grant na spoluprácu tímu,
  2. v našej databáze si vyhľadajte štipendium/grant,
  3. oboznámte sa s jeho podmienkami (pri väčšine štipendií platí, že si môžete vybrať ľubovoľnú univerzitu, pri každom konkrétnom štipendiu sú vymenované odbory, resp. aj typy škôl, na ktoré si môžete podávať žiadosť o štipendium; ak máte akékoľvek pochybnosti ohľadom školy, o ktorú máte záujem neváhajte kontaktovať pracovníka SAIA, ktorý je zodpovedný za danú krajinu, resp. daný typ štipendia).

 

...späť na obsah...

 

Ako si vyhľadám štipendium?

  • V Databáze štipendií a grantov na www.granty.saia.sk sa pracovníci SAIA, n. o., snažia zverejňovať jednak štipendiá a granty, ktoré priamo SAIA, n. o., administruje, ale jednak aj ponuky, o ktorých sa pri našej činnosti dozvedáme a vyhľadávame ich. Tieto ponuky sú určené buď pre občanov Slovenskej republiky, alebo pre uchádzačov zo slovenských inštitúcií (definícia vždy závisí od konkrétnej ponuky). Ak má niekto záujem o informácie o štipendiách pre osoby zo zahraničia, ktoré majú záujem absolvovať pobyt na Slovensku, môže využiť informácie na webstránke www.grants.saia.sk (v angličtine), ktorá je venovaná tejto cieľovej skupine.
  • Po zadaní adresy www.granty.saia.sk sa dostanete priamo na nefiltrovaný zoznam všetkých ponúk:

 

obr. 1:

 

Poznámka: Na túto hlavnú stránku sa kedykoľvek dá dostať aj kliknutím na „Zoznam štipendií a grantov“ v ľavom menu (na obr. č. 1 označené červenou) – posledný filter, ktorý ste použili, zostáva zapamätaný a zobrazia sa len ponuky spĺňajúce kritériá výberu.

 

  • V hornej časti stránky (na obrázku č. 1 fialovo orámovaná zóna) je k dispozícií filter, ktorý pomôže rýchlejšiemu vyhľadaniu vhodných ponúk podľa kritérií, ktoré možno kombinovať.
  • Filter pracuje priebežne hneď po výbere niektorého z kritérií (systém nemá žiadne tlačidlo na vyhľadávanie, ale zakliknutím alebo výberom kritéria hneď filtruje vhodné ponuky zobrazované pod filtrom). Odporúčame vyberať kritériá postupne a počkať, kým sa po výbere zvoleného kritéria zaktualizuje zoznam ponúk pod filtrom.
  • Filtrovať alebo vyhľadávať vhodné ponuky možno výberom niektorých kritérií alebo ich kombináciou. Buď si zadáte konkrétnu krajinu (používajte diakritiku alebo vyberte zo zoznamu), kde by ste chceli absolvovať štipendijný pobyt, alebo zadáte aj ďalšie kritériá, ktoré by mal Váš pobyt spĺňať – kategória pobytu (ako napr. študijná mobilita, jazykový kurz, riadne (celé) štúdium, výskumný pobyt atď.), cieľová skupina (nezabúdajte, že ide o skupinu počas realizácie pobytu, to znamená napr. ak ste teraz študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a pobyt plánujete uskutočniť v priebehu ďalšieho školského roka, počas realizácie budete študent 1. stupňa magisterského štúdia, a podľa toho zvolíte cieľovú skupinu) alebo študijný/vedný odbor.
  • Ak ste si neistí, či ste vybrali správnu kategóriu podpory alebo cieľovú skupinu, pomôže vám nápoveda, ktorá sa zobrazí, keď kurzorom myši prejdete ponad nadpis danej časti vyhľadávania:

 

obr. 2:

 

...späť na obsah...

 

Zobrazená ponuka ma zaujala, ale potrebujem ďalšie informácie – kde ich nájdem a koho môžem kontaktovať?

V každej zverejnenej ponuke je na jej konci časť „Administrátor programu“ – tu v prípade štipendií administrovaných SAIA nájdete priamo meno a kontakt na zodpovednú osobu, ktorú môžete osloviť, v prípade ostatných štipendií je na tomto mieste zverejnený názov organizácia, ktorá program administruje a odkaz na jej webovú stránku alebo iný kontakt.

 

...späť na obsah...

 

Systém vyhľadal ponuky, ktoré nie sú pre mňa – ako to?

Je možné, že Vaša predstava je veľmi špecifická a zvolené kritériá obsiahli väčší záber štipendijných/grantových možností, a teda po prvotnom filtrovaní už musíte otvoriť každú ponuku, ktorá sa Vám zobrazila, a preštudovať si podmienky, či naozaj vyhovujú Vašej situácii. V prípade potreby môžete konzultovať výsledky vyhľadávania aj s pracovníkom SAIA (kontakty možno nájsť na www.saia.sk/sk/pages/kontakty/).

 

...späť na obsah...

 

Zobrazená ponuka je stará, neexistuje alebo sú tam nesprávne údaje – ako to a čo s tým?

Aj keď sa naši pracovníci snažia udržiavať databázu čo najaktuálnejšiu, pri množstve informácií sa môže stať, že nejaká pravidelne sa opakujúca ponuka skončila alebo sa zmenili podmienky a nestihli sme to zaktualizovať. Budeme radi, ak nás na tieto nedostatky upozorníte – pošlite e-mail na adresu saia@saia.sk, uveďte buď presný názov ponuky, alebo skopírujte jej internetovú adresu z prehliadača, a uveďte, aký nedostatok podľa Vás zverejnená ponuka má.

 

...späť na obsah...