SAIA, n.o.

Aktuality

Vyhlásenie výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia

Od 10. novembra 2014 do 13. februára 2015 je možné predkladať žiadosti o projekt na Prípravné návštevy a stretnutia v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-I-02

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou decembrového čísla sú príležitosti pre doktorandov

Medzinárodný vzdelávací virtuálny veľtrh EDUvirtualEXPO

21. január 2015, 15:00 - 21:00 SEČ

Štipendiá a granty 2015/2016, aktualizované vydanie

Začiatkom decembra vyšla aktualizovaná publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Pracovisko SAIA v Žiline sa presťahovalo

Regionálne pracovisko SAIA v Žiline je bližšie k ŽU v Žiline

Zmeny v ponuke štipendií Francúzskej vlády

Azerbajdžan - prospechové štipendiá na Univerzite ADA v Baku

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Deň akademickej mobility a internacionalizácie V - prezentácie

Prezentácie z konferencie konanej 3. decembra 2014 v Bratislave

EHEF - Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii

Európska komisia podporila organizáciu veľtrhov a prezentačných turné v rokoch 2014 - 2016, zapojiť sa môžu aj vysoké školy zo Slovenska.

Zimné tipy na letné kurzy cudzích jazykov so štipendiom

Informačný seminár, 13. január 2015, Žilina, 14.00 hod.

Archív ...