SAIA, n.o.

Aktuality

Týždeň vedy a techniky so SAIA, n. o.

Počas Týždňa vedy a techniky, v dňoch od 10. - 16. novembra 2014, SAIA, n. o., pre vás pripravila zaujímavé informačné stretnutia a workshopy vo viacerých mestách Slovenska, na tému zahraničných mobilít a medzinárodných projektov.

Vyhlásenie výzvy na Mobilitné projekty medzi vysokými školami

Od 12. septembra do 21. novembra 2014 je možné predkladať žiadosti o Mobilitné projekty medzi vysokými školami v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-II-01

Virginia International University ponúka štipendiá pre slovenských študentov!

Od 1. septembra do 1. novembra 2014 je možné predkladať žiadosti o štipendiá v rámci regionálnych štipendií, ktoré ponúka Medzinárodná univerzita vo Virgínii.

Národný štipendijný program SR: výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na pobyty počas letného semestra akademického roka 2014/2015 je otvorená!

Uzávierka: 31.10.2014

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou októbrového čísla sú Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Štipendiá a granty 2015/2016

Najnovšia publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Pracovisko SAIA v Žiline sa presťahovalo

Regionálne pracovisko SAIA v Žiline je bližšie k ŽU v Žiline

Zmeny v ponuke štipendií Francúzskej vlády

Azerbajdžan - prospechové štipendiá na Univerzite ADA v Baku

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

EHEF - Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii

Európska komisia podporila organizáciu veľtrhov a prezentačných turné v rokoch 2014 - 2016, zapojiť sa môžu aj vysoké školy zo Slovenska (najbližšie v novembri Hanoj, Vietnam).

Štipendiá na štúdium v zahraničí

Informačný seminár, 22. október 2014, Bratislava, 13:30 hod.

Uchádzaj sa o štipendiá/granty - zaži štúdium/výskum v zahraničí!

Informačný seminár, 22. október 2014, Košice, 13:30 hod.

Štipendiá na štúdium do zahraničia

Informačný seminár, 23. október 2014, Sučany, 14:00 hod.

Pozvánka na seminár k štipendiám DAAD

Informačný seminár, 28. október 2014, Filozofická fakulta UK Bratislava, 11:00 hod.

Aktuálne štipendiá do zahraničia pre nemčinárov, umelcov, ale aj ostatných

Informačný seminár, 28. október 2014, Prešov, 14:00 hod.

Ako si v mori ponúk uloviť štipendium pre seba

Informačný seminár, 29. október, Žilina, 15:00 hod.

Stiahnite si prezentácie: Pracovný seminár EURAXESS Slovensko - Prijatie výskumníkov s nami jednoduchšie

Piešťany, 21. - 23. máj 2014

Archív ...