SAIA, n.o.

Aktuality

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas letného semestra akademického roka 2016/2017 je otvorená!

Uzávierka: 31. októbra 2016

JAPONSKO - 5-ročné magisterské alebo celé doktorandské štúdium - G-cube - GRIPS Global Governance Program

Uzávierka: 11. november 2016

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla sú Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2016

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Nadácia VÚB - Grantová schéma Hosťujúci profesor 2016

Uzávierka: 31. október 2016

Veľká Británia - 3-ročné výskumné štipendiá pre mladých výskumníkov na Cambridgeskej univerzite

Uzávierka podávania žiadostí: 14. november 2016 (v pondelok) do 17:00 GMT, Žiadosti sa podávajú online.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Seminár k štipendiám DAAD do Nemecka - EU v Bratislave

Informačný seminár, 25. október 2016 (utorok) o 12:30, EU v Bratislave, miestnosť B1-08 (nová budova)

Seminár k štipendiám DAAD do Nemecka - UK v Bratislave

Informačný seminár, 26. október 2016 (streda) o 14:20, Filozofická fakulta UK v Bratislave, miestnosť G11

Ako študovať v zahraničí?

Informačný seminár v rámci podujatia: Dni Andreja Kmeťa, dňa 25.10.2016 (utorok) od 8.00 hod. a do 12.00 hod., Kde: Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

Poradenstvo k mobilitám

informačný seminár, 26. októbra 2016 (streda) o 9:45 h. Kde: Akadémia umení v Banskej Bystrici

Štipendiá do zahraničia? Aj ja si prosím!

Info seminár pre FZKI SPU v Nitre, 27. októbra (štvrtok) 2016, o 13:00 hod., Tulipánová 7, Nitra, učebňa TD12

ACA Annual Conference 2016: UniverCities. Higher education institutions and their habitat

20. - 22. 11. 2016, Budapešť, Maďarsko

Archív ...