SAIA, n.o.

Aktuality

Vyhlásenie výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia

Od 10. novembra 2014 do 13. februára 2015 je možné predkladať žiadosti o projekt na Prípravné návštevy a stretnutia v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-I-02

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou novembrového čísla je vysokoškolské štúdium vo Francúzsku

Štipendiá a granty 2015/2016

Najnovšia publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Pracovisko SAIA v Žiline sa presťahovalo

Regionálne pracovisko SAIA v Žiline je bližšie k ŽU v Žiline

Zmeny v ponuke štipendií Francúzskej vlády

Azerbajdžan - prospechové štipendiá na Univerzite ADA v Baku

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Deň akademickej mobility a internacionalizácie V.

3. december 2014, Bratislava

EHEF - Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii

Európska komisia podporila organizáciu veľtrhov a prezentačných turné v rokoch 2014 - 2016, zapojiť sa môžu aj vysoké školy zo Slovenska.

You abroad

Konferencia, 28. november 2014, Martin - zasadacia hala Mestského úradu, 11:00 hod.

Štúdium a štipendiá v zahraničí

Informačný seminár pre študentov stredných škôl (ako sprievodné podujatie Jašíkových Kysúc), 1. december 2014, Čadca, 12:00 hod.

TITUL ZO ZAHRANIČNEJ UNIVERZITY - ako naň získať štipendium

Informačný seminár, 2. december 2014, Žilina, 14:30 hod.

Certifikát z AJ a štúdium v zahraničí

Informačné stretnutie, 9. december 2014, Žilina, 10:00 hod.

Open Days v Europe Direct 2014

Podujatie určené študentom stredných škôl, 9. december 2014, Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282, kongresová sála na 2. podlaží, od 10:00 hod.

Archív ...