SAIA, n.o.

Aktuality

2 % z dane z príjmu pre SAIA

Poukážte 2 % zo svojich daní z roku 2014 na zlepšenie činnosti SAIA.

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí

Uzávierka: 30. marec 2015

Letná škola - Visegrad Summer School - 14. ročník

Prihláste sa na magisterské štúdium na Central European University v Budapešti

Prihláste sa na magisterské štúdium spoločensko-humanitných vied na CEU a získajte zdravotné poistenie a odpustenie školného, 1. apríl 2015!

ČESKO - postgraduálne PhD štúdium v Centre pre ekonomický výskum a doktorandské štúdium UK v Prahe - CERGE-EI

Uzávierka: 30. apríl 2015

Vyhlásenie poslednej výzvy na projekty Inštitucionálnej spolupráce zo Štipendijného programu EHP Slovensko

Do 11. 5. 2015 je možné predkladať žiadosti o projekty Inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-IV-V-02

Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe

Uzávierka: 15. máj 2015 (piatok)

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou marcového čísla je Národný štipendijný program SR na akademický rok 2015/2016

BULHARSKO - predĺženie uzávierky

Žiadosti o štipendiá na letný jazykový kurz v Bulharsku si možno podať do 27. marca 2015

Výzva pre výskumníčky/kov, prihláste sa na ENEA International Fellowship Programme 2015!

Taiwan - program pracovnej dovolenky

Uzávierka: priebežne

India - štipendiá na štúdium na inštitútoch PCTE v Ludhiane

Grécko - letná škola 2015

Uzávierka: 15. január, resp. 30. marec 2015

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

Nové vydanie príručky "Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - praktická navigácia administratívnymi postupmi" tu!

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Roztancuj svoje štúdium v Mexiku!

Informačný deň v kancelárii SAIA, n. o., Nitra, 31. marec 2015 od 9:00 hod.

Štipendiá na študijné/výskumné pobyty v zahraničí

Informačný seminár, 1. apríl 2015, Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Auditórium maximum, 2. poschodie, o 13:30 hod.

Klikni na ŠTIPENDIUM NŠP a zaleť si do ZAHRANIČIA!

Informačný deň na FEM SPU v Nitre, 8. apríl 2015 o 9:00-12:00 hod.

AKO ZA HRANICE? - seminár o štipendiách na zahraničné študijné pobyty

Informačný seminár, 8. apríl 2015, seminárna miestnosť na 1. poschodí Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity, Vysokoškolákov 24, Žilina, od 15:00 hod.

Láka Vás Južná Kórea?

Informačný deň v kancelárii SAIA, n. o., Nitra, 9. apríl 2015 od 9:00 hod.

Chytila Ťa múza? Chyť sa aj Ty príležitosti a získaj štipendium!

Informačný deň v kancelárii SAIA, n. o., Nitra, 13. apríl 2015 od 9:00 hod.

Získaj štipendium na študijný/výskumný pobyt do celého sveta!

Informačný seminár, 15. apríl 2015, Ekonomická univerzita v Bratislave, spoločenská miestnosť V1, o 12:30 hod.

LA-LA-LATINSKÁ AMERIKA - štúdium a štipendijné možnosti

Informačný seminár, 15. apríl 2015, ŠIC (Študentsko-informačné centrum) pri Žilinskej univerzite, 15:00 hod.

Štipendiá pre stredoškolákov na štúdium do zahraničia!

Informačný seminár, 21. apríl 2015, Dolný Kubín, 9:10 hod.

KRAJINY ÁZIE - študijné a štipendijné možnosti

Informačný seminár, 22. apríl 2015, Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, o 14:00 hod.

EHEF - Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii

Európska komisia podporila organizáciu veľtrhov a prezentačných turné v rokoch 2014 - 2016, zapojiť sa môžu aj vysoké školy zo Slovenska.

Deň akademickej mobility a internacionalizácie V - prezentácie

Prezentácie z konferencie konanej 3. decembra 2014 v Bratislave

Archív ...