SAIA, n.o.

Aktuality

Vyhlásenie výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia zo Štipendijného programu EHP Slovensko

Od 10. 4. 2014 je možné predkladať žiadosti o projekt na Prípravné návštevy a stretnutia v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-I-01

2 % z dane z príjmu pre SAIA

Poukážte 2 % zo svojich daní z roku 2013 na zlepšenie činnosti SAIA.

PRESŤAHOVALI SME SA!

V Bratislave sa tešíme na stretnutie v nových priestoroch na Sasinkovej 10.

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium počas akedimického roku 2014/2015 je otvorená!

Uzávierka: 30. apríla 2014

Južná Kórea - ročné štipendium na magisterské štúdium na KDI School of Public Policy an Management

Uzávierka na podávanie žiadostí: 23. máj 2014

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou aprílového čísla je Vysokoškolské štúdium v Austrálii a na Novom Zélande

2020 researchers: Train2Move - štipendijný program pre postdoktorandov

Výskumné štipendium spolufinancované Marie Curie na univerzite v Turíne, uzávierka 5. mája 2014

Talentia - štipendium pre postdoktorandov

Výskumné štipendium spolufinancované Marie Curie v Andalúzii, uzávierka: 5. máj 2014

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí

Uzávierka: 15. máj 2014

Medzinárodná letná škola v oblasti matematiky, fyziky a biológie - Maribor, Slovinsko

uzávierka: 16. máj 2014; termín konania: 22. jún - 6. júl 2014

Nový európsky program financovania mobilít výskumníkov z EÚ do Číny

Uzávierka: 23. máj 2014

CONEX: Grantový program pre skúsených výskumníkov

Výskumné štipendium spolufinancované Marie Curie v Madride, uzávierka 29. máj 2014

Letná škola v Ľubľane

Prihlásenie možné do: 10. júna 2014

Zmeny v ponuke štipendií Francúzskej vlády

AZERBAJDŽAN - prospechové štipendiá na Univerzite ADA v Baku

Individuálne štipendium Marie Sklodowska-Curie - Výzva otvorená!

Uzávierka 11. september 2014

Brain Circulation - štipendijný program pre skúsených výskumníkov

Výskumné štipendium spolufinancované Marie Curie v Turecku, uzávierka 19. septembra 2014

Newsletter EURAXESS Slovensko 01/2014

Témou sú zmeny v zamestnávaní a pobyte cudzincov na Slovensku a iné informácie

Štipendiá a granty 2014/2015

Najnovšia publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín. Aktualizované vydanie (október 2013)

Postreh štipendistky Národného štipendijného programu z pobytu v Taliansku

WEBJOURNAL - internetový magazín Katedry žurnalistiky FF UK v Bratislave

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

EURAXESS Bus Roadshow v Bratislave - prezentácie

21.3.2014 - Stiahnite si prezentácie z podujatí na SAV a CVTI SR

Aktuálne štipendijné ponuky na študijné pobyty v zahraničí

Informačný seminár, 22. apríl 2014, Prievidza, 13:30 hod.

Národné dni kariéry 2014

Pozvánka na veľtrh, 24. - 25. apríl 2014, Bratislava

ZOZNÁMTE SA: štipendijný program CEEPUS

Informačný seminár, 21. máj 2014, Žilina, 15:00 hod.

ESOF 2014 (EuroScience Open Forum) - "Veda stavia mosty"

21. - 26. júna 2014, Kodaň, najväčšie interdisciplinárne, celoeurópske stretnutie zamerané na výskum a inovácie

Deň akademickej mobility a internacionalizácie IV. - prezentácie

Prezentácie z konferencie konanej 12. december 2013 v Bratislave

Archív ...