SAIA, n.o.

Aktuality

SAIA, n. o., prijme administrátora/ku štipendií a grantov

nástup: január 2016, jazyky (úroveň C1): angličtina, a zároveň španielčina alebo ruština

Európsky univerzitný inštitút ponúka 150 štipendií pre doktorandov

Získajte PhD z ekonómie, histórie, práva či politických vied v krásnom prostredí Toskánska

Európske univerzity pomáhajú utečencom

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla sú Príležitosti pre učiteľov (Mobilitné štipendiá pre pedagogických pracovníkov)

NEMECKO - štipendiá BAYHOST na celé postgraduálne štúdium v Nemecku

Uzávierka: 1. december 2015

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

Štipendiá a granty 2016/2017

Koncom júna vyšla publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Aká je úloha európskeho vyššieho vzdelávania v medzinárodnej utečeneckej kríze?

Registrácia na seminár Asociácie pre akademickú spoluprácu (ACA) otvorená

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia na rok 2016

Informačný seminár, 1. december 2015 (utorok) o 13:20 hod. Miesto: Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Ako „ZASIAŤ žiadosť a ZOŽAŤ štipendium" na zahraničný pobyt ?

Informačný deň, 3. decembra 2015 (vo štvrtok), 9:00-12:00 hod., FZKI SPU v Nitre

Štipendijné možnosti do rusky hovoriacich krajín

Informačný seminár, 3. december 2015 (štvrtok) o 13:30 hod. Miesto: Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, časopisecká čitáreň, 1. poschodie

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia

Informačný seminár, 10. december 2015 (štvrtok) o 13:00 hod. Miesto: Krajská knižnica v Žiline, Bernolákova 46, spoločenská miestnosť na 2. poschodí

Archív ...