SAIA, n.o.

Aktuality

Vyhlásenie výzvy na Mobilitné projekty medzi vysokými školami

Od 12. septembra do 21. novembra 2014 je možné predkladať žiadosti o Mobilitné projekty medzi vysokými školami v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-II-01

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. október 2014

Národný štipendijný program SR: výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na pobyty počas letného semestra akademického roka 2014/2015 je otvorená!

Uzávierka: 31.10.2014

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou septembrového čísla je Vysokoškolské štúdium v USA.

Štipendiá a granty 2015/2016

Najnovšia publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Pracovisko SAIA v Žiline sa presťahovalo

Regionálne pracovisko SAIA v Žiline je bližšie k ŽU v Žiline

Zmeny v ponuke štipendií Francúzskej vlády

Azerbajdžan - prospechové štipendiá na Univerzite ADA v Baku

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Uchádzaj sa o štipendiá a granty v zahraničí

Informačný seminár o ponukách štipendií a grantov na študijné/výskumné pobyty do zahraničia. Miesto a čas konania: Filozofická fakulta UPJŠ Košice, 01.10.2014 o 14.00 hod.

EHEF - Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii

Európska komisia podporila organizáciu veľtrhov a prezentačných turné v rokoch 2014 - 2016, zapojiť sa môžu aj vysoké školy zo Slovenska (najbližšie v novembri Hanoj, Vietnam).

Štipendiá do zahraničia na nový akademický rok

Informačný seminár, 30. september 2014, Prešov, 14:00 hod.

Ukáž čo je v tebe a podaj žiadosť o štipendium!

Informačný seminár, 30. september 2014, Banská Bystrica, 14:30 hod.

Štipendiá do krajín strednej a juhovýchodnej Európy

Informačný seminár, 1. október 2014, Banská Bystrica, 15:00 hod.

Piatkové popoludnie o štipendiách a štúdiu v zahraničí (nielen) pre umelcov

Informačný seminár, 3. október 2014, Považská Bystrica, 14:00 hod.

Štipendiá na študijné pobyty v zahraničí

Informačný seminár, 7. október 2014, Žilina, 10:30 hod.

Nemecky hovoriace krajiny: štúdium a štipendiá

Informačný seminár, 9. október 2014, Trenčín, 14:00 hod.

Seminár ACA: "Improving undergraduate education in Europe: liberal arts and science colleges"

Brusel, 9. október 2014

Ako si v mori ponúk uloviť štipendium pre seba

Informačný seminár, 29. október, Žilina, 15:00 hod.

Stiahnite si prezentácie: Pracovný seminár EURAXESS Slovensko - Prijatie výskumníkov s nami jednoduchšie

Piešťany, 21. - 23. máj 2014

Archív ...