SAIA, n.o.

Aktuality

Týždeň vedy a techniky so SAIA, n. o.

Počas Týždňa vedy a techniky, v dňoch od 10. - 16. novembra 2014, SAIA, n. o., pre vás pripravila zaujímavé informačné stretnutia a workshopy vo viacerých mestách Slovenska, na tému zahraničných mobilít a medzinárodných projektov.

Vyhlásenie výzvy na Mobilitné projekty medzi vysokými školami

Od 12. septembra do 21. novembra 2014 je možné predkladať žiadosti o Mobilitné projekty medzi vysokými školami v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-II-01

Virginia International University ponúka štipendiá pre slovenských študentov!

Od 1. septembra do 1. novembra 2014 je možné predkladať žiadosti o štipendiá v rámci regionálnych štipendií, ktoré ponúka Medzinárodná univerzita vo Virgínii.

Národný štipendijný program SR: výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na pobyty počas letného semestra akademického roka 2014/2015 je otvorená!

Uzávierka: 31.10.2014

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou októbrového čísla sú Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Štipendiá a granty 2015/2016

Najnovšia publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Pracovisko SAIA v Žiline sa presťahovalo

Regionálne pracovisko SAIA v Žiline je bližšie k ŽU v Žiline

Zmeny v ponuke štipendií Francúzskej vlády

Azerbajdžan - prospechové štipendiá na Univerzite ADA v Baku

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

EHEF - Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii

Európska komisia podporila organizáciu veľtrhov a prezentačných turné v rokoch 2014 - 2016, zapojiť sa môžu aj vysoké školy zo Slovenska (najbližšie v novembri Hanoj, Vietnam).

Deň otvorených dverí na Central European University!

14. november 2014 - jedinečná možnosť dozvedieť sa viac o študijných a štipendijných možnostiach, zapojiť sa do diskusie so študentmi CEU, alebo zúčastniť sa na ukážkových prednáškach.

Štipendiá na mieru - študijné pobyty pre študentov 2. a 3. ročníka

Informačný seminár, 19. november 2014, Trenčín, 13:45 hod.

Stiahnite si prezentácie: Pracovný seminár EURAXESS Slovensko - Prijatie výskumníkov s nami jednoduchšie

Piešťany, 21. - 23. máj 2014

Archív ...