SAIA, n.o.

Aktuality

UNESCO - ISEDC - štipendijný pobyt v Ruskej federácii

Uzávierka na podávanie žiadostí: 15. máj 2015

2 % z dane z príjmu pre SAIA

Poukážte 2 % zo svojich daní z roku 2014 na zlepšenie činnosti SAIA.

Národný štipendijný program SR: výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na pobyty počas akademického roka 2015/2016 je otvorená!

Uzávierka: 30. apríl 2015

ČESKO - postgraduálne PhD štúdium v Centre pre ekonomický výskum a doktorandské štúdium UK v Prahe - CERGE-EI

Uzávierka: 30. apríl 2015

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou aprílového čísla je vysokoškolské štúdium v Kanade

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí

Uzávierka: 15. máj 2015

Vyhlásenie poslednej výzvy na projekty Inštitucionálnej spolupráce zo Štipendijného programu EHP Slovensko

Do 11. 5. 2015 je možné predkladať žiadosti o projekty Inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-IV-V-02

Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe

Uzávierka: 15. máj 2015 (piatok)

Taiwan - program pracovnej dovolenky

Uzávierka: priebežne

India - štipendiá na štúdium na inštitútoch PCTE v Ludhiane

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

Nové vydanie príručky "Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - praktická navigácia administratívnymi postupmi" tu!

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

EHEF - Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii

Európska komisia podporila organizáciu veľtrhov a prezentačných turné v rokoch 2014 - 2016, zapojiť sa môžu aj vysoké školy zo Slovenska. 2015 - Kazachstan (26.09.2015 - 27.09.2015)

ZOZNÁMTE SA: štipendijný program CEEPUS

Informačný seminár, 12. máj 2015, Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, 14:00 hod.

Š ako štipendiá a granty/štúdium v zahraničí

Informačný seminár, 14. máj 2015, Krajská knižnica v Žiline, 14:00 hod.

Deň akademickej mobility a internacionalizácie V - prezentácie

Prezentácie z konferencie konanej 3. decembra 2014 v Bratislave

Archív ...