SAIA, n.o.

Aktuality

Národný štipendijný program SR: výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na pobyty počas letného semestra akademického roka 2014/2015 je otvorená!

Uzávierka: 31.10.2014

SAIA, n. o., prijme projektového manažéra

Skúsenosť s realizáciou projektov a veľmi dobrá znalosť AJ (C1) sú podmienkou. Nástup ihneď.

Vyhlásenie výzvy na projekty Inštitucionálnej spolupráce zo Štipendijného programu EHP Slovensko

Do 12. 9. 2014 je možné predkladať žiadosti o projekt na Inštitucionálnu spoluprácu medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-IV-V-01

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. október 2014

Podpora talentovaných študentov vážnej hudby - DELOITTE TALENT AWARDS

Uzávierka: 9. 9. 2014

Štipendiá a granty 2015/2016

Najnovšia publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou augustového čísla sú Štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2015/2016

Pracovisko SAIA v Žiline sa presťahovalo

Regionálne pracovisko SAIA v Žiline je bližšie k ŽU v Žiline

Zmeny v ponuke štipendií Francúzskej vlády

Azerbajdžan - prospechové štipendiá na Univerzite ADA v Baku

Individuálne štipendium Marie Sklodowska-Curie - Výzva otvorená!

Uzávierka 11. september 2014

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

Brain Circulation - štipendijný program pre skúsených výskumníkov

Výskumné štipendium spolufinancované Marie Curie v Turecku, uzávierka 19. septembra 2014

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

EHEF Vietnam 2014

Európsky veľtrh vysokoškolského vzdelávania v Hanoji, 15. - 16. november. Predĺžená uzávierka pre vystavovateľov - vysoké školy na bezplatný stánok do 5. septembra 2014.

EHEF - Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii

Európska komisia podporila organizáciu veľtrhov a prezentačných turné v rokoch 2014 - 2016, zapojiť sa môžu aj vysoké školy zo Slovenska (najbližšie v novembri Hanoj, Vietnam).

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom SAIA, n.o. !

Informačné vstupy počas zápisov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, 2. - 19. septembra 2014

Aj Tvoje ŠTÚDIUM môže byť VÝNIMOČNÉ

Informačné vstupy na Trnavskej univerzite v Trnave, 3. a 4. septembra 2014

ŠTIPENDIUM – správny ťah so SAIA, n.o.

Informačné vstupy počas zápisov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, 3. - 17. septembra 2014

Otáznik na začiatku školského roka: AKO A KAM NA ŠTÚDIÁ DO ZAHRANIČIA?

Informačný seminár, 12. september 2014, Žilina, 13:00 hod.

Bodka za prázdninami: ŠTIPENDIJNÉ PONUKY NA ŠTÚDIUM DO ZAHRANIČIA

Informačný seminár, 16. september 2014, Čadca, 14:30 hod.

24. výročná konferencia EAIE: "Stepping into a new era"

Praha, 16. - 19. 9. 2014

Seminár ACA: "Improving undergraduate education in Europe: liberal arts and science colleges"

Brusel, 9. október 2014

Stiahnite si prezentácie: Pracovný seminár EURAXESS Slovensko - Prijatie výskumníkov s nami jednoduchšie

Piešťany, 21. - 23. máj 2014

Archív ...