SAIA, n.o.

Aktuality

Vyhlásenie výzvy na Mobilitné projekty medzi vysokymi školami

Od 12. septembra do 21. novembra 2014 je možné predkladať žiadosti o Mobilitné projekty medzi vysokými školami v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-II-01

Národný štipendijný program SR: výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na pobyty počas letného semestra akademického roka 2014/2015 je otvorená!

Uzávierka: 31.10.2014

Brain Circulation - štipendijný program pre skúsených výskumníkov

Výskumné štipendium spolufinancované Marie Curie v Turecku, uzávierka 19. septembra 2014

Grécko - postgraduálne štúdium na University of the Peloponnese v akademickom roku 2014/2015

Uzávierka: 24. september 2014

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. október 2014

Štipendiá a granty 2015/2016

Najnovšia publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou septembrového čísla je Vysokoškolské štúdium v USA.

Pracovisko SAIA v Žiline sa presťahovalo

Regionálne pracovisko SAIA v Žiline je bližšie k ŽU v Žiline

Zmeny v ponuke štipendií Francúzskej vlády

Azerbajdžan - prospechové štipendiá na Univerzite ADA v Baku

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

EHEF - Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii

Európska komisia podporila organizáciu veľtrhov a prezentačných turné v rokoch 2014 - 2016, zapojiť sa môžu aj vysoké školy zo Slovenska (najbližšie v novembri Hanoj, Vietnam).

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom SAIA, n.o. !

Informačné vstupy počas zápisov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, 2. - 19. septembra 2014

24. výročná konferencia EAIE: "Stepping into a new era"

Praha, 16. - 19. 9. 2014

Ukáž čo je v tebe a podaj žiadosť o štipendium!

Informačný seminár, 30. september 2014, Banská Bystrica, 14:30 hod.

Štipendiá do krajín strednej a juhovýchodnej Európy

Informačný seminár, 1. október 2014, Banská Bystrica, 15:00 hod.

Štipendiá na študijné pobyty v zahraničí

Informačný seminár, 7. október 2014, Žilina, 10:30 hod.

Seminár ACA: "Improving undergraduate education in Europe: liberal arts and science colleges"

Brusel, 9. október 2014

Stiahnite si prezentácie: Pracovný seminár EURAXESS Slovensko - Prijatie výskumníkov s nami jednoduchšie

Piešťany, 21. - 23. máj 2014

Archív ...