SAIA, n.o.

Aktuality

ZMENENÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ POČAS JÚLA A AUGUSTA

PO až PIA: 9.00 - 12.00 hod.

Vyhlásenie výzvy na projekty Inštitucionálnej spolupráce zo Štipendijného programu EHP Slovensko

Od 23. 6. 2014 je možné predkladať žiadosti o projekt na Inštitucionálnu spolupácu medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-IV-V-01

Vyhlásenie výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia zo Štipendijného programu EHP Slovensko

Od 10. 4. 2014 je možné predkladať žiadosti o projekt na Prípravné návštevy a stretnutia v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-I-01

Štipendiá a granty 2015/2016

Najnovšia publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou júnového čísla sú výsledky výberových konaní – štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád na akademický rok 2014/2015

Kórea - štipendium na bakalárske štúdium na Gachon University - GU President Scholarship

Uzávierka: 25. júl 2014

Pracovisko SAIA v Žiline sa presťahovalo

Regionálne pracovisko SAIA v Žiline je bližšie k ŽU v Žiline

Grécko - letná škola zameraná na medzinárodné vzťahy

Uzávierka: 31. júl 2014

Cyprus - ponuka štipendií na European University Cyprus

Uzávierka: 1. august 2014

Zmeny v ponuke štipendií Francúzskej vlády

Azerbajdžan - prospechové štipendiá na Univerzite ADA v Baku

Individuálne štipendium Marie Sklodowska-Curie - Výzva otvorená!

Uzávierka 11. september 2014

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom uzávierky)

Brain Circulation - štipendijný program pre skúsených výskumníkov

Výskumné štipendium spolufinancované Marie Curie v Turecku, uzávierka 19. septembra 2014

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

EHEF - Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii

Európska komisia podporila organizáciu veľtrhov a prezentačných turné v rokoch 2014 - 2016, zapojiť sa môžu aj vysoké školy zo Slovenska (najbližšie v novembri Hanoj, Vietnam).

MOŽNOSTI PRE UMELCOV: štipendiá na študijné pobyty do zahraničia

Informačný seminár, 18. august 2014, Žilina, 10:00 hod.

Horúci letný tip: štúdium a štipendiá v chladnej Škandinávii

Informačný seminár, 22. august 2014, Čadca, 13:00 hod.

24. výročná konferencia EAIE: "Stepping into a new era"

Praha, 16. - 19. 9. 2014

Seminár ACA: "Improving undergraduate education in Europe: liberal arts and science colleges"

Brusel, 9. október 2014

Stiahnite si prezentácie: Pracovný seminár EURAXESS Slovensko - Prijatie výskumníkov s nami jednoduchšie

Piešťany, 21. - 23. máj 2014

Deň akademickej mobility a internacionalizácie IV. - prezentácie

Prezentácie z konferencie konanej 12. december 2013 v Bratislave

Archív ...