SAIA, n.o.

Aktuality

2 % z dane z príjmu pre SAIA

Poukážte 2 % zo svojich daní z roku 2014 na zlepšenie činnosti SAIA.

KÓREA - UZÁVIERKA PRE PODÁVANIE ŽIADOSTÍ!

Uzávierka: 26. február 2015

SLOVINSKO, CHORVÁTSKO, MACEDÓNSKO - predĺženie uzávierky!

Uzávierka: 27. február 2015

Vyhlásenie výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia

Od 10. novembra 2014 do 27. februára 2015 je možné predkladať žiadosti o projekt na Prípravné návštevy a stretnutia v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-I-02

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: štipendiá - 15. marec 2015, projekty - 30. marec 2015

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou februárového čísla sú štandardizované vedomostné a jazykové testy a Akcia Rakúsko - Slovensko

Výzva pre výskumníčky/kov, prihláste sa na ENEA International Fellowship Programme 2015!

India - štipendiá na štúdium na inštitútoch PCTE v Ludhiane

Grécko - letná škola 2015

Uzávierka: 15. január, resp. 30. marec 2015

Taiwan - program pracovnej dovolenky

Uzávierka: priebežne

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

Nové vydanie príručky "Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - praktická navigácia administratívnymi postupmi" tu!

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Informačné semináre k Štipendijnému programu EHP Slovensko

SAIA, n. o. organizuje v 8 slovenských mestách informačné semináre k plánovanej výzve na Projekty inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní

Štipendium do zahraničia pre študentov 5. ročníka

Informačný seminár sa uskutoční 5. marca 2015 o 8:00 v aule Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

Informačný deň Schéma RISE - Akcie Marie Skłodowska-Curie

Seminár sa uskutoční 5. 3. 2015 o 9:30 v priestoroch CVTI SR. Seminár účastníkom ponúka jedinečnú príležitosť priamej interakcie s projektovými manažérmi tejto schémy z Európskej komisie.

Ako si v mori ponúk uloviť štipendium pre seba

Informačný seminár, 4. marec 2015, Martin, 14:00 hod.

Študijné a štipendijné možnosti do krajín Ázie

Informačný seminár, 5. marec 2015, Žilina, 15:00 hod.

Ako vyšperkovať motivačný list k žiadosti o štipendium do zahraničia

Školenie sa uskutoční 10. marca 2015 o 12:15 v konferenčnej miestnosti 03 Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku

Štipendiá pre stredoškolákov na štúdium do zahraničia!

Informačný seminár, 21. apríl 2015, Dolný Kubín, 9:10 hod.

EHEF - Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii

Európska komisia podporila organizáciu veľtrhov a prezentačných turné v rokoch 2014 - 2016, zapojiť sa môžu aj vysoké školy zo Slovenska.

Deň akademickej mobility a internacionalizácie V - prezentácie

Prezentácie z konferencie konanej 3. decembra 2014 v Bratislave

Archív ...