SAIA, n.o.

Aktuality

Výzva pre výskumníčky/kov, prihláste sa na ENEA International Fellowship Programme 2015!

Vyhlásenie výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia

Od 10. novembra 2014 do 13. februára 2015 je možné predkladať žiadosti o projekt na Prípravné návštevy a stretnutia v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-I-02

LEAF - Stáže na Slovensku pre Slovákov študujúcich a pracujúcich v zahraničí

Uzávierka: 15. február 2015

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou januárového čísla je vysokoškolské štúdium na Balkáne

LITVA - zmena uzávierky!

Nová uzávierka: 10. február 2015

Grécko - letná škola 2015

Uzávierka: 15. január, resp. 30. marec 2015

Štipendiá a granty 2015/2016, aktualizované vydanie

Začiatkom decembra vyšla aktualizovaná publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Pracovisko SAIA v Žiline sa presťahovalo

Regionálne pracovisko SAIA v Žiline je bližšie k ŽU v Žiline

Zmeny v ponuke štipendií Francúzskej vlády

Taiwan - program pracovnej dovolenky

Uzávierka: priebežne

Azerbajdžan - prospechové štipendiá na Univerzite ADA v Baku

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

LEAF - Štipendiá pre Slovákov študujúcich na univerzitách v zahraničí - Program Slovak Professionals Abroad

Uzávierka: 31. december 2014

Medzinárodný vzdelávací virtuálny veľtrh EDUvirtualEXPO

21. január 2015, 15:00 - 21:00 SEČ

Nové vydanie príručky "Vsup a pobyt cudzincov na Slovensku - praktická navigácia administratívnymi postupmi" tu!

LEAF - Štipendiá pre Slovákov študujúcich na univerzitách v zahraničí - Program Slovak Professionals Abroad

Uzávierka: 31. december 2014

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Deň akademickej mobility a internacionalizácie V - prezentácie

Prezentácie z konferencie konanej 3. decembra 2014 v Bratislave

EHEF - Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii

Európska komisia podporila organizáciu veľtrhov a prezentačných turné v rokoch 2014 - 2016, zapojiť sa môžu aj vysoké školy zo Slovenska.

Informačný deň SAIA pre záujemcov o študijný/výskumný pobyt v zahraničí

Informačný deň, 27. január 2015, Prešov, 10:00 - 12:00, 13:00 - 14:00 hod.

Stredajšie popoludnie o štipendiách na letné kurzy cudzích jazykov v zahraničí

Informačný seminár, 28. január 2015, Považská Bystrica, 14:00 hod.

Výskum na vysokej úrovni

Informačný seminár pre doktorandov FF UKF v Nitre, 28. január 2015, Nitra, 10:00 hod.

Slovanské krajiny - štúdium a štipendiá

Informačný seminár, 3. február 2015, Žilina, 15:00 hod.

Čo namiešať do motivačného listu k žiadosti o štipendium

Informačný seminár, 4. február 2015, Žilina, 14:30 hod.

So štipendiom NŠP sa môžete inšpirovať KDEKOĽVEK!

Informačný seminár, 4. február 2015, Nitra, 10:00 hod.

Ako si v mori ponúk uloviť štipendium pre seba

Informačný seminár, 17. február 2015, Ružomberok, 12:15 hod.

Neprespi šancu získať ŠTIPENDIUM na ŠTÚDIUM v ZAHRANIČÍ!

Informačný deň, 17. február 2015, Nitra, 9:00-12:00 hod.

S NŠP môžete zaletieť na štúdium kamkoľvek!

Informačný deň, 18. február 2015, Nitra, 9:00-12:00 hod.

SAIA, n. o., na Dni otvorených dverí UKF

Informačný stánok SAIA na UKF v Nitre, 19. február 2015

Archív ...