SAIA, n.o.

Aktuality

Vyhlásenie výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia

Od 10. novembra 2014 do 13. februára 2015 je možné predkladať žiadosti o projekt na Prípravné návštevy a stretnutia v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-I-02

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou novembrového čísla je vysokoškolské štúdium vo Francúzsku

Štipendiá a granty 2015/2016

Najnovšia publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Pracovisko SAIA v Žiline sa presťahovalo

Regionálne pracovisko SAIA v Žiline je bližšie k ŽU v Žiline

Zmeny v ponuke štipendií Francúzskej vlády

Azerbajdžan - prospechové štipendiá na Univerzite ADA v Baku

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Deň akademickej mobility a internacionalizácie V.

3. december 2014, Bratislava

EHEF - Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii

Európska komisia podporila organizáciu veľtrhov a prezentačných turné v rokoch 2014 - 2016, zapojiť sa môžu aj vysoké školy zo Slovenska.

Štipendiá na postgraduálne štúdium 2015/2016

Informačný seminár, 24. november 2014, Košice, 13:30 hod.

Ako si obohatiť život(opis) štúdiom v zahraničí

Informačný seminár, 24. november 2014, Prešov, 14:00 hod.

Štipendiá na štúdium v zahraničí

Informačný seminár, 25. november 2014, Bratislava, 12:30 hod.

Slovenskými očami do Kanady a USA

Informačný seminár, 26. november 2014, Žilina, 15:00 hod.

Štipendiá pre maturantov na štúdium do zahraničia!

Informačný seminár, 27. november 2014, Dolný Kubín, 7:45 hod.

You abroad

Konferencia, 28. november 2014, Martin - zasadacia hala Mestského úradu, 11:00 hod.

TITUL ZO ZAHRANIČNEJ UNIVERZITY - ako naň získať štipendium

Informačný seminár, 2. december 2014, Žilina, 14:30 hod.

Archív ...