SAIA, n.o.

Aktuality

ČÍNA - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium!

Uzávierka: 15. február 2016

IZRAEL - Medzinárodný rezidenčný pobyt LowRes Jerusalem pre umelcov

Uzávierka: 15. február 2016

2 % z dane z príjmu pre SAIA

Poukážte 2 % zo svojich daní z roku 2015 na zlepšenie činnosti SAIA.

RAKÚSKO - čiastkové štipendiá na letnú školu

Uzávierka: 29. február 2016

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. marec 2016

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas akademického roka 2016/2017 je otvorená!

Uzávierka: 30. apríla 2016

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla sú stáže a pracovné pobyty

Štipendiá a granty 2016/2017, 2. aktualizované vydanie

Začiatkom decembra vyšlo aktualizované vydanie publikácie SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Veľká Británia - štipendium Newton International Fellowship Scheme pre mladých vedcov

Štipendium programu Newton International Fellowship Scheme pre mladých vedcov (postdoktorandov). Uzávierka: 9. marca 2016

Španielsko - Master diplomacie a medzinárodných vzťahov

Španielsko - Master diplomacie a medzinárodných vzťahov na Diplomatickej škole v Madride Uzávierka: 1. marec 2016

Európske univerzity pomáhajú utečencom

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

5. rektorská konferencia a študentské fórum krajín ASEM

Podujatie sa uskutoční 4. - 7. apríla 2016 v Prahe. Hlavná téma - problematika zamestnateľnosti.

Získaj štipendium a „zahraj si jednu tretinu“ štúdia v ČR

Informačný deň o štúdiu a výskume v Českej republike, 8.februára 2016 (v pondelok) Miesto: TvU v Trnave, Hornopotočná 23, vstupná hala, Trnava

Štipendiá na štúdium do zahraničia pre študentov 3. ročníka Strednej priemyselnej školy J. Murgaša

Informačný seminár, 9. február 2016 (utorok), začiatok od 13:15 hod. Miesto: pobočka Verejnej knižnice M. Kováča na Fončorde, Jilemnického 48, Banská Bystrica

Štipendiá na krátkodobé pobyty v zahraničí

Informačný seminár, 9. február (utorok) 2016 o 15:30. Miesto: Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Zvolen

Štipendijné možnosti do zahraničia na mieru študentom histórie

Informačný seminár, 16. február 2016 (utorok) o 10:30 hod. Miesto: miestnosť F 111, Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40.

Získaj štipendium do Poľska a rozozvuč svoje štúdium v krajine Chopina

Informačný deň o štipendiách na štúdium a výskum v Poľsku, 16.február 2016 (utorok)o 8:30-12:00 hod. Miesto: kancelária SAIA, n.o. v Nitre, Tr.A.Hlinku 1 (UKF v Nitre) A-208

Štipendiá na štúdium a výskum v zahraničí (pre študentov záhradníctva a krajinného inžinierstva)

Informačný seminár, 16. február (utorok) 2016 o 14:00 hod. Miesto: FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, TD-17

Štipendiá pre umelcov

Informačný seminár, 17. február 2016 (streda) o 16:30 hod. Miesto: Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica.

SAIA, n. o. na DOD UKF v Nitre

Pozývame Vás na UKF v Nitre do stánku SAIA, n. o. počas univerzitného Dňa otvorených dverí, 18. februára 2016 o 9:00-12:00 hod. vo vstupnej hale na Tr.A.Hlinku 1.

Ako písať motivačný list a životopis k žiadosti o štipendium

Informačný seminár, 18. február (štvrtok) 2016 o 15:00. Miesto: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen

Štipendiá na štúdium a výskum v Maďarsku

Informačný deň o štipendiách na štúdium a výskum v Maďarsku, 22. február 2016 (pondelok) o 9:00-12:00 hod. Miesto: kancelária SAIA, n. o. v Nitre, Tr.A.Hlinku 1 (UKF v Nitre) A-208

Štipendiá do anglicky hovoriacich krajín

Informačný seminár, 23. február (utorok) o 14:30. Miesto: študovňa InfoUSA, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9

Aktuálne štipendijné ponuky do zahraničia pre študentov Univerzity Mateja Bela

Informačný seminár, 24. február (streda) 2016 o 14:00. Miesto: Rektorát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12

ZOZNÁMTE SA: Národný štipendijný program

Informačný seminár, 1. marec 2016 (utorok) od 15:30, Miesto: Slovenská lesnícka a drevárska knižnica vo Zvolene

Archív ...