SAIA, n.o.

Aktuality

Nepremeškajte štipendium od Cornellovej univerzity

Spoločnosť pre humanitné vedy Cornellovej univerzity v Spojených štátoch amerických otvára pre uchádzačov s doktorandským titulom výzvu na predkladanie žiadostí o štipendium s hlavnou témou KOŽA (SKIN) na akademický rok 2016/2017 s uzávierkou 1. október 2015.

Nemecko - medzinárodné stáže v parlamente

Predĺžená uzávierka do 31. júla 2015

Prihláste sa čo najskôr na Letnú Univerzitu ASEF, ktorá sa bude konať v Pune, Indii. Téma: Udržateľná urbanizácia v mestách s kultúrnym dedičstvom.

Národný štipendijný program SR: uzávierka 30.04.2015 - výsledky výberového konania

University of Vic – Central University of Catalonia (Španielsko) hľadá skúsených výskumníkov v rámci programu MARIE SKŁODOWSKA-CURIE - INDIVIDUAL FELLOWSHIP.

Prihláste sa na MARIE SKŁODOWSKA-CURIE FELLOWSHIP na Jagelovskej univerzite (Uniwersytet Jagielloński) v Poľsku.

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou júnového čísla sú výsledky výberových konaní – štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád

Cyprus - štipendiá na štúdium na European University Cyprus

India - štipendiá na štúdium na inštitútoch PCTE v Ludhiane

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

Nové vydanie príručky "Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - praktická navigácia administratívnymi postupmi" tu!

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Čo namiešať do motivačného listu a životopisu k žiadosti o štipendium

Informačný seminár, 8. júl 2015 o 15:00. Miesto: Oravská knižnica A. Habovštiaka, Ul. S. Nováka 1763/2, Dolný Kubín

Štipendijné ponuky na krátkodobé pobyty a letné kurzy v zahraničí

Informačný seminár, 15. júla (streda)o 14:00. Miesto: spoločenská miestnosť Krajskej knižnice v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, Žilina

Ako si v mori ponúk uloviť štipendium do zahraničia

Informačný seminár, 22. júla 2015 (streda) o 15:30. Miesto: Turčianska knižnica v Martine, Ul. Divadelná 4691/5, Martin

EHEF - Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii

Európska komisia podporila organizáciu veľtrhov a prezentačných turné v rokoch 2014 - 2016, zapojiť sa môžu aj vysoké školy zo Slovenska. 2015 - Kazachstan (27.09.2015 - 28.09.2015)

Deň akademickej mobility a internacionalizácie V - prezentácie

Prezentácie z konferencie konanej 3. decembra 2014 v Bratislave

Archív ...