SAIA, n.o.

Aktuality

SAIA, n. o., prijme administrátora/ku štipendií a grantov

nástup: 15. 10. 2015, jazyky (úroveň C1): angličtina, a zároveň francúzština, ruština alebo nemčina

NEMECKO - projektová podpora v rámci Nadácie Roberta Boscha

Uzávierka: 13. september 2015

Štipendiá do Rakúska pre umelcov

Uzávierka: 15. september 2015

Japonsko - Ročný štipendijný pobyt " 2016 Young Leaders Program"

Uzávierka: 15. september 2015

Štipendium Krídla - podpora študentov na zahraničných vysokých školách

Uzávierka: 30. september 2015

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla sú štipendiá DAAD pre Slovensko na školský rok 2016/2017.

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. október 2015

NEMECKO - štipendiá BAYHOST na celé postgraduálne štúdium v Nemecku

Uzávierka: 1. december 2015

Štipendiá a granty 2016/2017

Koncom júna vyšla publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Novinky o SAT (Scholastic Aptitute Test) pre akademický rok 2015/2016

Americká organizácia College Board každoročne aktualizuje informácie o testoch SAT určených pre záujemcov o vysokoškolské štúdium v USA.

Nepremeškajte štipendium od Cornellovej univerzity

Spoločnosť pre humanitné vedy Cornellovej univerzity v Spojených štátoch amerických otvára pre uchádzačov s doktorandským titulom výzvu na predkladanie žiadostí o štipendium s hlavnou témou KOŽA (SKIN) na akademický rok 2016/2017 s uzávierkou 1. október 2015.

Národný štipendijný program SR: uzávierka 30.04.2015 - výsledky výberového konania

University of Vic – Central University of Catalonia (Španielsko) hľadá skúsených výskumníkov v rámci programu MARIE SKŁODOWSKA-CURIE - INDIVIDUAL FELLOWSHIP.

Prihláste sa na MARIE SKŁODOWSKA-CURIE FELLOWSHIP na Jagelovskej univerzite (Uniwersytet Jagielloński) v Poľsku.

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

Nové vydanie príručky "Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - praktická navigácia administratívnymi postupmi" tu!

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia na školský rok 2015/2016

Informačné stretnutie, 10. september (štvrtok) 2015 o 13:30 hod. Miesto: Krajská knižnica v Žiline, spoločenská miestnosť

Štart semestra s info o štipendiách

Informačný vstup, 18. september (piatok) 2015 o 9:00 hod. Miesto: aula Fakulty priemyselných technológií v Púchove

Čerstvá ponuka štipendií pre stredoškolákov

Informačné stretnutie, 22. september (utorok) 2015 o 13:45 hod. Miesto: Bilingválne gymnázium T. Ružičku v Žiline

EHEF - Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii

Európska komisia podporila organizáciu veľtrhov a prezentačných turné v rokoch 2014 - 2016, zapojiť sa môžu aj vysoké školy zo Slovenska. 2015 - Kazachstan (27.09.2015 - 28.09.2015)

Deň akademickej mobility a internacionalizácie V - prezentácie

Prezentácie z konferencie konanej 3. decembra 2014 v Bratislave

Archív ...