SAIA, n.o.

Aktuality

SAIA, n. o., prijme projektového manažéra

Skúsenosť s realizáciou projektov a veľmi dobrá znalosť AJ (C1) sú podmienkou. Nástup 15. 9. 2015.

Nemecko - medzinárodné stáže v parlamente

Predĺžená uzávierka do 31. júla 2015

Štipendium Krídla - podpora študentov na zahraničných vysokých školách

Uzávierka: 30. september 2015

Nepremeškajte štipendium od Cornellovej univerzity

Spoločnosť pre humanitné vedy Cornellovej univerzity v Spojených štátoch amerických otvára pre uchádzačov s doktorandským titulom výzvu na predkladanie žiadostí o štipendium s hlavnou témou KOŽA (SKIN) na akademický rok 2016/2017 s uzávierkou 1. október 2015.

Štipendiá a granty 2016/2017

Koncom júna vyšla publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Prihláste sa čo najskôr na Letnú Univerzitu ASEF, ktorá sa bude konať v Pune, Indii. Téma: Udržateľná urbanizácia v mestách s kultúrnym dedičstvom.

Národný štipendijný program SR: uzávierka 30.04.2015 - výsledky výberového konania

University of Vic – Central University of Catalonia (Španielsko) hľadá skúsených výskumníkov v rámci programu MARIE SKŁODOWSKA-CURIE - INDIVIDUAL FELLOWSHIP.

Prihláste sa na MARIE SKŁODOWSKA-CURIE FELLOWSHIP na Jagelovskej univerzite (Uniwersytet Jagielloński) v Poľsku.

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou júnového čísla sú výsledky výberových konaní – štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád

Cyprus - štipendiá na štúdium na European University Cyprus

India - štipendiá na štúdium na inštitútoch PCTE v Ludhiane

India - odborné kurzy - štipendium ITEC

Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

Nové vydanie príručky "Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - praktická navigácia administratívnymi postupmi" tu!

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Štipendiá a granty na pobyty v zahraničí - EURES

Informačný seminár, 29. júl (streda) 2015 o 13:00. Miesto: Informačno-poradenské centrum ÚPSVaR, Námestie slobody 1, Dolný Kubín

Štipendijné pobyty na krátke pobyty v zahraničí

Informačný seminár, 6. august (štvrtok) 2015 o 14:00. Miesto: rozprávková miestnosť Kysuckej knižnice v Čadci, Ul. 17. novembra, Čadca

Čo namiešať do motivačného listu a životopisu k žiadosti o štipendium

Užitočný workshop dňa 10. augusta (pondelok) 2015 o 13:00. Miesto: spoločenská miestnosť Krajskej knižnice v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, Žilina

Krátke pobyty za hranicami

Informačné stretnutie, 17. august (pondelok) 2015 o 14:00 hod. Miesto: Oravská knižnica A. Habovštiaka, Ulica S. Nováka 1763/2, Dolný Kubín

EHEF - Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii

Európska komisia podporila organizáciu veľtrhov a prezentačných turné v rokoch 2014 - 2016, zapojiť sa môžu aj vysoké školy zo Slovenska. 2015 - Kazachstan (27.09.2015 - 28.09.2015)

Deň akademickej mobility a internacionalizácie V - prezentácie

Prezentácie z konferencie konanej 3. decembra 2014 v Bratislave

Archív ...