SAIA, n.o.

Konferencie, semináre a veľtrhy

EHEF - Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii

Európska komisia podporila organizáciu veľtrhov a prezentačných turné v rokoch 2014 - 2016, zapojiť sa môžu aj vysoké školy zo Slovenska. 2015 - Kazachstan (27.09.2015 - 28.09.2015)

Štipendiá na letné kurzy a krátkodobé pobyty do zahraničia

Informačný seminár, 25. mája 2015, o 15:00 hod., Oravská knižnica A. Habovštiaka, Dolný Kubín

Ako napísať dobrý životopis a motivačný list k žiadosti o štipendium

Informačný seminár, 27. mája 2015 od 14:30 hod., Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská 1, Trenčín

Namaľuj si svoj výskum v zahraničí

Informačný seminár o programe CEEPUS pre doktorandov, 27. máj 2015 o 9:00 hod., Trnavská univerzita v Trnave

Informačný seminár o programe CEEPUS pre doktorandov

Informačný seminár, 27. máj 2015 o 10:30 hod., Pedagogická fakulta TvU v Trnave, Priemyselná 4, aula

Ako písať dobrý životopis a motivačný list k žiadosti o štipendium

Informačný seminár, 10. júna 2015 (streda) so začiatkom o 15:00 hod., rozprávková miestnosť Kysuckej knižnice v Čadci, Ulica 17. novembra 2158

SlovInsko vs. SlovEnsko - rozdiel (nielen) v jednom písmenku

Informačný seminár, 11. jún 2015, o 14:30 hod. Krajská knižnica v Žiline, A. Bernoláka 47

Deň akademickej mobility a internacionalizácie V - prezentácie

Prezentácie z konferencie konanej 3. decembra 2014 v Bratislave

Archív ...