SAIA, n.o.

Aktuality

SAIA prijme koordinátora programov v Žiline

Grantový program Viac umenia

Uzávierka: 30. september 2016

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. október 2016

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas letného semestra akademického roka 2016/2017 je otvorená!

Uzávierka: 31. októbra 2016

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla je vysokoškolské štúdium v Indii

Kurz Morská geomatika a aplikované technológie v morskom prostredí, Taliansko

Master 2. stupňa v odbore Morská geomatika a aplikované technológie v morskom prostredí, Univerzita v Janove, Taliansko Uzávierka na podávanie žiadostí:3. október 2016

MEXIKO zmenené podmienky pre štipendijné pobyty pre odborníkov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a umelcov

Zmenené podmienky pre štipendijné pobyty do Mexika pre odborníkov, profesorov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a umelcov, uzávierka žiadostí priebežne od 6. apríla do 15. septembra 2016 pre pobyty začínajúce najskôr v júni 2016 a najneskôr v novembri 2016.

Nadácia VÚB - Grantová schéma Hosťujúci profesor 2016

Uzávierka: 31. október 2016

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Štipendiá SAIA pre doktorandov UCM na výskumné pobyty v zahraničí

Informačný seminár pre pre doktorandov UCM, 28. septembra o 9:00 - 10:00 hod. UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, vstupná hala

Štipendiá SAIA - "Cestuj vo farbách"

Informačný deň pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 28. septembra o 10:00 - 12:00 hod. UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, vstupná hala

Európska noc výskumníkov v Banskej Bystrici

EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2016 v Banskej Bystrici Kde: Obchodné centrum Europa Shopping Centre, Na Troskách 25, Banská Bystrica Kedy: 30. septembra 2016 (v piatok) od 9.00 do 21.00

Ochutnaj svet

informačný seminár, 3. októbra 2016 (pondelok) o 14:00 h., Kde: Divadlo LAB, Divadelná fakulta VŠMU, Svoradova 4, Bratislava

Chceš realizovať časť Tvojho štúdia v zahraničí?

Informačný seminár, dňa 4. októbra 2016 (utorok) 10.00 – 12.00, Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica, v spoločenskej miestnosti

Univerzitný deň kariéry 2016

Univerzitný deň kariéry 2016, Kedy: 5. október at 9:30, Miesto: Kariérne centrum UMB Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia

ACA Annual Conference 2016: UniverCities. Higher education institutions and their habitat

20. - 22. 11. 2016, Budapešť, Maďarsko

Archív ...