SAIA, n.o.

Aktuality

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla je Vysokoškolské štúdium v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov(SNŠ)

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2016

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Štipendiá pre doktorandov a postdoktorandov na Výskumný inštitút filozofie v Hannoveri

Uzávierka: 15. 3. 2017

USA - GLC -TeachDemocracy2 - 42-dňový pobyt pre odborníkov podieľajúcich sa na rozvoji občianskej spoločnosti

Uzávierka podávania žiadostí: 1. december 2016

USA - štipendiá na výskumný pobyt v spoločnosti Symantec

uzávierka podávania žiadostí: 2. decembra 2016 do 17:00 (Pacifický štandardný čas)

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Mobilita do zahraničia - ako na to?

informačný seminár, dňa 7. decembra 2016 (streda) o 10.00 hod. Kde: Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, miestnosť F313

Mobility do zahraničia - ako na to?

informačný seminár, dňa 7. decembra 2016 (streda) o 14.00 hod. Kde: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, Tajovského 10, miestnosť 007 – Centrum rozvoja doktorandov

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA. n. o. a Paneurópska vysoká škola

Prezentácia: 8. december 2016 (štvrtok) o 12:30, Miesto: Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, miestnosť: 0.14

Archív ...