SAIA, n.o.

Aktuality

SAIA prijme koordinátora programov v Banskej Bystrici

od septembra 2016 (na zastupovanie počas materskej dovolenky)

SAIA, n. o., prijme finančného manažéra projektov (Štipendijný program EHP Slovensko)

nástup: čo najskôr

SAIA, n. o., prijme finančného administrátora programov

nástup: júl/august 2016

Národný štipendijný program SR: uzávierka 30.04.2016 - zoznam schválených uchádzačov

Poľsko - Letná škola „Heritage Value Assessment – Basis for Heritage Protection“ v Lubline

Uzávierka na podávanie žiadostí: 17. jún 2016

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla sú výsledky výberových konaní – štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád na akademický rok 2016/2017

Grantový program Viac umenia

Uzávierka: 30. september 2016

MEXIKO zmenené podmienky pre štipendijné pobyty pre odborníkov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a umelcov

Zmenené podmienky pre štipendijné pobyty do Mexika pre odborníkov, profesorov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a umelcov, uzávierka žiadostí priebežne od 6. apríla do 15. septembra 2016 pre pobyty začínajúce najskôr v júni 2016 a najneskôr v novembri 2016.

Nadácia VÚB - Grantová schéma Hosťujúci profesor 2016

Uzávierka: 31. október 2016

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Informačný deň o štipendiách pre VŠ učiteľov a výskumníkov

Informačný deň, dňa 21. júna 2016, Kde:kancelária SAIA, n.o. regionálne pracovisko Žilina, Vysokoškolákov 25 (budova VTP)

Barcelona, Budapešť, Bali - béčkové študijné destinácie neexistujú

Informačný seminár, dňa 21. júna/utorok 2016 od 9,00 do 16,00 hod Kde: regionálna pobočka SAIA, n. o. v Banskej Bystrici, Tajovského 51

Ako si uloviť štipendium do zahraničia

Informačný seminár, Kedy: 22. júna/streda 2016 od 10:30 hod Kde: Kultúrne centrum v Banskej Štiavnici, Kammerhofská ulica, vchod od sochy A. Kmeťa, výstavná miestnosť na 1. poschodí

Príležitosti pre budúcich maturantov

Informačný seminár, 23. júna 2016 o 9:50 – 10:35 hod., Gymnázium Párovská ul. Nitra, aula

Štipendijné možnosti na štúdium v zahraničí

Informačné semináre, 24. júna 2016 (piatok) o 8:00 – 10:30 hod., Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Archív ...