IZRAEL - uzávierka podávania žiadostí na študijný pobyt a letný jazykový kurz hebrejčiny

Termín podávania žiadostí na štipendijné pobyty v štáte Izrael udeľované na základe medzivládnej bilaterálnej dohody je 25. 1. 2022.

Uchádzači si môžu do 25. januára 2022 podať žiadosť pri nasledovných typoch štipendijných pobytov:

 

Viac informácií k podávaniu žiadosti nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o. na webovej stránke www.saia.sk v časti https://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?s=all.