RUSKÁ FEDERÁCIA - virtuálna prezentácia - Celé štúdium v oblasti jadrovej energetiky a technológií

Štátna spoločnosť pre jadrovú energiu Rosatom (Государственная корпорация по атомной энергии  Росатом) v spolupráci s univerzitami v Ruskej federácii, ktoré ponúkajú študijné programy v oblasti jadrovej energetiky a technológií a v spolupráci z Ruským centrum vedy a kultúry v Bratislave pozýva záujemcov o celé štúdium v Ruskej federácii na virtuálnu prezentáciu o možnostiach štúdia v oblasti jadrovej energetiky a technológií pod názvom Day of Russian Nuclear Technologies.

Virtuálna prezentácia sa uskutoční formou priameho prenosu prostredníctvom platformy YouTube dňa 5. októbra 2021 od 9.00 hod. do 10.00 hod. (CET).

Prezentácia je určená najmä pre záujemcov o štúdium v oblasti jadrovej energetiky z krajín východnej Európy: Bulharska, Českej republiky, Srbsa, Slovinska a Slovenskej republiky.

Záujemcovia sa na podujatie môžu zaregistrovať na nasledujúcom webovom odkaze: https://forms.gle/4jk1EqGWYkkaLXaL9.

Prezentovať budú zástupcovia ruských univerzít, ktoré ponúkajú študijné programy v oblasti jadrovej energetiky a technológií: doc. Evgenyj Evgeny Kulikov z National Research Nuclear University "MEPhI" a doc. Professors Sadeghi Khashayar and Ghazaie Seyed Hadi z Saint-Petersburg Polytechnic University.

Jazykom virtuálnej prezentácie bude angličtina.

Program podujatia:

  • 9.00 – 9.30 Lecture 1 (high school and university level) - Atoms for Peace: Technology of the Future by Associate Professor Evgeny Kulikov, National Research Nuclear University "MEPhI",
  • 9.30 – 10.00 Lecture 2 (university level) - Application of Nuclear Technologies: Nuclear Desalination by Associate Professors Sadeghi Khashayar and Ghazaie Seyed Hadi, Saint-Petersburg Polytechnic University.

Prezentácia bude okrem praktických informácií týkajúcich sa štúdia na ruských univerzitách v oblasti jadrových technológií zameraná aj na informácie o situácii v tejto oblasti v Ruskej federácii.

Viac informácii o plánovanom podujatí nájdu záujemcovia na nasledujúcom webovom odkaze: https://forms.gle/4jk1EqGWYkkaLXaL9.

Dovoľujeme si informovať záujemcov o štúdium v Ruskej federácii, že na základe medzivládnej bilaterálnej dohody medzi MŠ SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci v oblasti vzdelávania (http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/) majú občania Slovenskej republiky možnosť uchádzať sa o štipendium na celé štúdium v Ruskej federácii na základe Dodatku č. 2 k medzivládnej bilaterálnej dohode vo vedných oblastiach: jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo.

Viac informácií k podávaniu žiadosti nájdu záujemcovia v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o. na webovej stránke www.saia.sk v časti https://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?s=all.