SAIA, n.o.

Aktuality

Podporte SAIA zo svojich daní

Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2016 na zlepšenie činnosti SAIA.

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas akademického roka 2017/2018 je otvorená!

Uzávierka: 30. apríla 2017

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla sú štipendiá a projekty Akcie Rakúsko - Slovensko

ČESKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 28. február 2017

CHORVÁTSKO - Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium pre študentov na semestrálny štúdijný pobyt

Uzávierka: 23. február 2017

RUSKÁ FEDERÁCIA - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 16. február 2017

Grécko - štipendiá na letnú školu Olympia Summer Academy

Uzávierka: 3. marec 2017

Maďarsko – magisterské a doktorandské štúdium na National University of Public Service (NUPS) Budapest

Uzávierka na podávanie žiadostí: 5. marec 2017

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. marec 2017

Štipendiá pre doktorandov a postdoktorandov na Výskumný inštitút filozofie v Hannoveri

Uzávierka: 15. 3. 2017

HONG KONG - Lingnan University - štipendium na celé bakalárske štúdium

Uzávierka podávania prihlášok: 30. marec 2017

Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!

Nové podmienky platné od roku 2017.

USA - Ruth Crawford Mitchell Fellowship

Uzávierka: 30. marec 2017

NEMECKO - štipendiá na letnú školu pre DAAD-Alumni

Uzávierka: 28. február 2017

RAKÚSKO - štipendiá mesta Graz na pobyty pre mladých spisovateľov

Uzávierka: 31. marec 2017

NEMECKO - výskumné štipendiá na letný semester 2017 s praxou v krajinskom parlamente severného Porýnia-Vestfálska

Uzávierka: 31. marec 2017

Litva – vypovedanie bilaterálnej dohody

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2016

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Študenti – do sveta so štipendiom!

informačný seminár, dňa 9. februára 2017 o 16.00 hod.; miesto: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, Banská Bystrica

ŠTÚDIUM A VEDA DO SVETA

informačný seminár, dňa 10. 2. 2017 (piatok) o 16:00 hod; miesto: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Štipendium do ČR

Informačný deň, 14. februára 2017 o 9:00 - 15:00 hod., Tr. A. Hlinku 1, 2. poschodie, č.dverí A-208

Štipendiá a granty pre Tvoju mobilitu do zahraničia

informačný seminár, dňa 14. februára 2017 (utorok), o 14:00 hod.; miesto: Technická univerzita vo Zvolene – Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Informačno-vedecké centrum T.G. Masaryka 20, Zvolen

Štipendium do Maďarska na letné jazykové kurzy

Infodeň, 15. februára 2017 o 9:00 - 12:00 hod., SAIA, n. o. regionálna kancelária v Nitre

Dozrel si na ŠTIPENDIUM?

Informačný seminár, 15. 2. 2017 (streda) o 14:15 hod., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Tulipánová 7, miestnosť TDA-01

SAIA, n. o. na Dni otvorených dverí UKF v Nitre

Informačný stánok SAIA, 16. februára 2017 o 8:30 - 12:00 hod. UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, vstupná hala

Ochutnaj štipendium v Poľsku

Informačný deň, 16. februára 2017 o 13:00 - 15:00 hod., Tr. A. Hlinku 1, 2. poschodie, č.dverí A-208

Mobilita do zahraničia s nemčinou a štipendijom

informačný seminár: dňa 16. 2. 2017 (štvrtok) o 15.00 hod; miesto: Tvorivé centrum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná ul. 9, Banská Bystrica

Štipendium do Južnej Kórei

Informačný deň, 21. februára 2017 o 9:00 - 15:00 hod., SAIA, n. o. v Nitre, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku, 2.posch.

Zahryzni sa do štipendia v Belgicku

Informačný deň, 17. februára 2017 o 9:00 - 13:00 hod., Tr. A. Hlinku 1, 2. poschodie, č.dverí A-208

Štipendium do Egypta na študijné a výskumné pobyty

Informačný deň, 27. februára 2017, Tr. A. Hlinku 1, 2. poschodie, č.dverí A-208

Odváž sa zaplávať ďalej so štipendiom SAIA do Chorvátska

Informačný deň, 20. februára 2017 o 9:00 - 15:00 hod., SAIA, n. o. v Nitre, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku, 2.posch.

Obleč sa na semester do Rakúska so štipendiom Akcia Rakúsko-Slovensko

Infodeň o štipendiách do Rakúska, 2. marca 2017, SAIA, n.o . kancelária v Nitre, budova UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 2. posch., č. dverí A-208

Aktuálne možnosti štipendií

informačný seminár, dňa 21.2.2017 (utorok) o 14:00hod.; miesto: Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku, modré poschodie

Štúdium v zahraničí so štipendiom

informačný seminár, dňa 15. marca 2017 (streda) o 9.00 hod; miesto: Verejná Knižnica Mikuláša Kováča, Jilemnického 48, Fončorda, Objekt SENUM – Dom sociálnych služieb, Banská Bystrica

Archív ...