SAIA, n.o.

Aktuality

SAIA prijme koordinátora programov v Žiline

nástup od septembra 2018

Študenti, chcete prispieť k zlepšeniu kvality slovenského vysokého školstva? Ak áno, vyplňte dotazník

do 13.5. 2018

Podporte SAIA zo svojich daní

Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2017 na zlepšenie činnosti SAIA.

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou aprílového čísla je vysokoškolské štúdium v Austrálii a na Novom Zélande

Štipendium Martina Filka 2018 - podpora riadneho (celého) štúdia na popredných zahraničných vysokých školách vo vybraných odboroch

Uzávierka: 26. apríl 2018 (štvrtok)

Kazachstan - ročné magisterské štúdium na Akadémii štátnej správy Kazašskej republiky v Astane pre pracovníkov štátnej správy

Uzávierka žiadostí: 25. 4. 2018

TALIANSKO - štipendiá talianskej vlády pre študentov, doktorandov, učiteľov VŠ/výskumných pracovníkov na 2018/2019

Uzávierka: 30. apríl 2018 do 14:00 SEČ

ŠVAJČIARSKO – 10- až 20-dňová letná škola a 3-mesačný výskumný program organizácie Institute for Peace & Dialogue

Uzávierka: 1. máj a 1. jún 2018

Izrael - štipendijné pobyty pre doktorandov na Univerzite v Tel Avive

Uzávierka žiadostí: 15. 4. 2018

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas akademického roka 2018/2019 je otvorená!

Uzávierka: 30. apríla 2018

Indonézia - celé magisterské štúdium

Uzávierka: 30. apríl 2018

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí

Uzávierka: 15. 5. 2018

Druhá výzva medzinárodného doktorandského programu na INdAM

Termín na predkladanie žiadostí: 31. máj 2018.

GRÉCKO - letná škola gréckeho jazyka na ostrove Korfu

Uzávierka: 30. apríl 2018

GRÉCKO - štipendiá na letnú školu Olympia Summer Academy

Uzávierka: 4. máj 2018

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2017

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Infodeň o štipendiách NŠP pre SPU v Nitre

17. apríl 2018 (utorok) o 9.00h-12.00h; SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, vstupná hala, infostánok

Za hudobnou kultúrou do sveta so štipendiom

17. apríla 2018 o 15.00 hod.; informačný seminár; miesto: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9 – Hudobné átrium

Štipendiá a granty pre doktorandov na výskum v zahraničí

18. apríla 2018 (v stredu) o 9.00h – 10.00h, UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, Z.03 – Dolná veľká zasadačka

Štipendiá NŠP na štúdium a výskum do celého sveta

18. apríl 2018, 10.00h - 12.00h; informačný deň, UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, vstupná hala (infostánok)

Naplánuj si mobilitu so SAIA

9. mája 2018 (streda) o 13.00 hod.; miesto: Zvolen, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Technická univerzita vo Zvolene, Informačno-vedecké centrum, T. G. Masaryka 20

SAIA, n. o. na Job Expo 2018

26.-27. apríl 2018, 9h-18h / 9h-14h, veľtrh práce UPSVaR, AGROKOMPLEX, Výstavná 4, 949 01 Nitra

Archív ...