SAIA, n.o.

Aktuality

Indonézia - celé magisterské štúdium

Uzávierka: 30. máj 2017

Štipendium Martina Filka - posilňovanie analytických kapacít v štátnej správe

Štúdium na jednej z 200 najlepších univerzít na svete. Uzávierka: 2. máj 2017

Podporte SAIA zo svojich daní

Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2016 na zlepšenie činnosti SAIA.

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla je vysokoškolské štúdium v Škandinávii (Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Švédsko)

TALIANSKO - uzávierka na podávanie žiadostí o štipendijné pobyty

Uzávierka: 10. máj 2017

GRÉCKO - letný seminár v oblasti medzinárodných vzťahov

Uzávierka: 17. máj 2017

ČÍNA - odborná letná škola

Uzávierka: 30. apríl 2017

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas akademického roka 2017/2018 je otvorená!

Uzávierka: 30. apríla 2017

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí

Uzávierka: 15. máj 2017

KOLUMBIA - štipendiá na postgraduálne štúdium (od 1 do 4 rokov)

uzávierka žiadostí: 2 . 6. 2017; štipendiá pre odborníkov

Štúdium na mexickej University of Puebla ako "Free mover"

Uzávierka: 15. máj 2017

Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!

Nové podmienky platné od roku 2017.

MALTA - štipendium na postgraduálne štúdium k oblasti klimatických zmien na University of Malta

Uzávierka: 5. máj 2017

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2016

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

SAIA, n. o. na Job Expo 2017

27.apríla 2017 (9.00 - 18.00 h) a 28. apríla 2017 (9.00 - 14.00 h), Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 Nitra; veľtrh práce

Aprílové diskusie o mobilitách

4. apríla 2017 – 27. apríla 2017, Banská Bystrica a Zvolen,

Archív ...