SAIA, n.o.

Aktuality

DÔLEŽITÉ: Problém s doručovaním e-mailov na YAHOO

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou októbrového čísla sú príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2018

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

CEEPUS - Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí do Slovinska

Uzávierka: do naplnenia kvóty

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!

Uzávierka: 31. októbra 2018; pobyty počas letného semestra akademického roka 2018/2019

POĽSKO - NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange) hľadá expertov na hodnotenie štipendijných projektov

USA - štipendijný program Flex na ročný pobyt pre stredoškolákov

Uzávierka pre šk. rok 2019/2020: 31. október 2018

Akcia Rakúsko - Slovensko: nové podmienky pri projektoch Akcie

DAAD - štipendiá do Nemecka - aktualizované podmienky

Uzávierka: v závislosti od konkrétneho programu

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave

24. október 2018 (streda) o 13.00 h Miesto: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Auditórium Maximum, Šafárikovo námestie 6, 811 02 Bratislava!

Štipendiá na štúdium a výskum do celého sveta

22.10.2018 o 10:00 hod., Ústav vedeckých informácií a knižnica UVLF, Košice

Tréningový seminár pre pracovníkov vysokých škôl

Piešťany 24. - 26. 10. 2018; seminár zameraný na vstup a pobyt zahraničných študentov, doktorandov a výskumníkov na Slovensku a tréning v komunikačných zručnostiach potrebných pri práci s cudzincami

Európske sympózium "UNI AGENTS European Summit" - Helsinki, Fínsko

30. október - 1. november 2018, Helsinki, Fínsko; Európske sympózium pre zástupcov vysokoškolských inštitúcií v oblasti vzdelávania

Seminár k štipendiám DAAD na letné jazykové kurzy do Nemecka - UK Bratislava

8. november 2018 (štvrtok) o 10:50, UK v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 10, miestnosť G11

Seminár ACA "Mobility-migration nexus: policies, practices, discourses and evidence"

9. november 2018, Brusel, Belgicko

Archív ...