SAIA, n.o.

Aktuality

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2017

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla sú štipendiá na letné kurzy a jazykové školy

KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium na Korean Advanced Institute of Science and technology (KAIST) - Embassy Recommendation Program

Uzávierka podávania prihlášok: 27. november 2017

MAĎARSKO – výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 21. november 2017

Švédsko - výskumné štipendiá pre postdoktorandov

Uzávierka je v závislosti od typu podpory

Ponuka štipendií pre uchádzačov z oblasti poľnohospodárstva a záhradníctva

Uzávierka: 1. december 2017

Hong Kong - ponuka štipendií na celé doktorandské štúdium

Uzávierka: 1. december 2017

Národný štipendijný program SR: Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2017 je uzatvorená

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

SAIA, n. o. na Career day v Trnave

21. - 22. novembra 2017, 9.00-11.00, diskusné stoly v rámci Kariérnych dní na TU v Trnave (utorok) a UCM v Trnave (streda), vstupná hala

Ochutnaj svet! Seminár o štipendijných možnostiach v zahraničí! SAIA, n. o. a Ekonomická univerzita v Bratislave

Prezentácia štipendijných možností, 21. november 2017 (utorok) o 12.30 hod, Miesto: miestnosť: V 2, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Ak chceš robiť svetovú vedu, musíš ísť aj do sveta!

23. november 2017, workshop EURAXESS pre doktorandov a mladých výskumníkov, Univerzitná knižnica UPJŠ Košice

Implementácia Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov na slovenských výskumných inštitúciách

29. november 2017, workshop EURAXESS, Hotel Crowne Plaza, Bratislava

Deň akademickej mobility a internacionalizácie VI

30. november 2017, Bratislava

Zlepšite si nemčinu priamo v Nemecku

14. november 2017 (utorok) o 13:00 h, informačné podujatie, Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline, Študovňa 2.

Archív ...