SAIA, n.o.

Aktuality

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!

Uzávierka: 30. apríla 2019; pobyty počas akademického roka 2019/2020

Letná škola Boğaziçi University v Turecku

Uzávierka podávania prihlášok: 20. jún 2019

THAJSKO – ŠTIPENDIÁ PRE STREDOŠKOLÁKOV NA ŠTÚDIUM NA REGENT´S SCHOOL

Uzávierka pre podávanie prihlášok: 5. apríl 2019

Podporte SAIA zo svojich daní

Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2018 na zlepšenie činnosti SAIA.

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou marcového čísla je Národný štipendijný program SR

USA - štipendium Ruth Crawford Mitchelovej na výskumný pobyt

Uzávierka: 30. marec 2019

GRÉCKO - Corfu Summer School 2019 - Letná škola gréckeho jazyka

Uzávierka podávania prihlášok: 31. marec 2019

LOTYŠSKO – ŠTIPENDIÁ VLÁDY LOTYŠSKEJ REPUBLIKY

Uzávierka podávania prihlášok: 1. apríl 2019

HONG KONG - Lingnan University - štipendium na celé bakalárske štúdium

Uzávierka podávania prihlášok: 31. december 2018 alebo 15. apríl 2019

POĽSKO - Program Stanislawa Ulama - Granty na výskumné pobyty pre postdoktorandov a vedeckých pracovníkov

Uzávierka: 24. apríl 2019

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí

Uzávierka: 15. máj 2019

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2019/2020, 2. aktualizované vydanie

V druhej polovici decembra vyšlo aktualizované vydanie publikácie SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Medzinárodná konferencia “Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”

11. – 13. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia "Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”. Prestížne podujatie s dlhoročnou tradíciou zastrešuje "Medzinárodná asociácia pre študijné a profesijné poradenstvo" (IAEVG) - najstaršia a najväčšia medzinárodná organizácia v oblasti kariérového poradenstva.

7. stretnutie rektorskej konferencie a študentského fóra ASEF (ARC7)

Možnosť účasti vysokoškolských študentov na fóre študentov z Ázie a Európy v Bukurešti 11. - 14. 5. 2019 (prihlášky do výberu účastníkov do 29. 11. 2018).

Archív ...