SAIA, n.o.

Aktuality

Technická odstávka webstránky granty.saia.sk

Dňa 31. 1. 2021 je plánovaná technická odstávka webovej stránky granty.saia.sk - Databázy štipendií a grantov

Lúčime sa s Máriou Guregovou

Dňa 11. 1. 2021 nás navždy opustila bývalá dlhoročná pracovníčka SAIA, ktorá prispela k vybudovaniu pevných základov našej organizácie.

MAĎARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM DO 26. JANUÁRA 2021!

Termín uzávierky na podávanie žiadostí o štipendiá na základe bilaterálnej dohody na rok 2020/2021 bol predĺžený do 26. januára 2021.

USA - štipendium Ruth Crawford Mitchel na výskumný pobyt

Uzávierka: 30. marec 2021.

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou decembrového čísla sú štipendiá na základe medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád

TALIANSKO – štipendiá na Universita di Bologna - Oddelenie moderných zahraničných jazykov a literatúr

Uzávierka: 18. januára 2021

KONFERENCIA - World Access to Higher Education Day - WAHED 24 Global Conference Series

Termín konania: 17. november 2020

Francúzsko - ponuka vzdelávania v rámci Cyklu pokročilých európskych štúdií

Uzávierka: 30. november 2020

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2020

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2021/2022, 2. aktualizované vydanie (október 2020)

Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Kurzy poľštiny na Jagelovskej univerzite

Pravidlá pre osobné návštevy na pracoviskách SAIA

Opatrenie v súvislosti s prevenciou šírenia COVID-19

COVID-19 - informácie pre štipendistov

Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19 (aktualizované 16. 11. 2020)

NEMECKO - Štipendiá DAAD na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2021/2022

Uzávierka: podľa štipendijného programu

JAPONSKO - celé magisterské alebo doktorandské štúdium – GRIPS - National Graduate Institute For Policy Studies

Uzávierka: podľa študijného programu (od novembra do januára)

COVID-19 - Často kladené otázky

Otázky a odpovede o aktuálne prebiehajúcich alebo plánovaných štipendijných pobytoch

TURECKO - Štipendiá Vlády Tureckej republiky

Aktuálne informácie v súvislosti so šírením COVID-19 pre štipendistov

Podporte SAIA zo svojich daní

Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2019 na zlepšenie činnosti SAIA.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Žiadosť o štipendium - Ako na to?

WEBINÁR, 20. januára 2021 (streda) o 14:00h

Webinár: Ako na Open Access

Prezentácie z webináru

Webinár: Štipendiá DAAD na letné jazykové kurzy a študijné pobyty v Nemecku

Prezentácia z webinára

Webinár: Príležitosti pre výskumníkov vo verejnom sektore

Prezentácie z webinára

Deň akademickej mobility a internacionalizácie 2019 - prezentácie

Prezentácie z konferencie SAIA, konanej dňa 26. 11. 2019

Archív ...