SAIA, n.o.

Aktuality

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou novembrového čísla je vysokoškolské štúdium vo Francúzsku

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2018

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

CEEPUS - Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí do Slovinska

Uzávierka: do naplnenia kvóty

POĽSKO - NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange) hľadá expertov na hodnotenie štipendijných projektov

Akcia Rakúsko - Slovensko: nové podmienky pri projektoch Akcie

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

DÔLEŽITÉ: Problém s doručovaním e-mailov na YAHOO

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Vysoká škola múzických umení v Bratislave

13. november 2018 (utorok) od 13.30 h do 14.30 h, Miesto: VŠMU v Bratislave, kinosála FTF, Svoradova 2, 813 01 Bratislava

Informačný deň SAIA: Štipendiá do rôznych krajín sveta

21.11.2018 (streda) od 10:00 - 12:00 vo vestibule VŠA Prešovskej univerzity v Prešove, ul. 17. novembra 1.

Archív ...