SAIA, n.o.

Aktuality

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!

Uzávierka: 31. október 2020; pobyty počas letného semestra akademického roka 2020/2021

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou septembrového čísla sú obavy európskych univerzít z návrhu viacročného finančného rámca EÚ 2021 – 2027.

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2021/2022 (júl 2020)

Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Kurzy poľštiny na Jagelovskej univerzite

Pravidlá pre osobné návštevy na pracoviskách SAIA

Opatrenie v súvislosti s prevenciou šírenia COVID-19

COVID-19 - informácie pre štipendistov

Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19 (aktualizované 14. 8. 2020)

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. október 2020

Termíny onSET pre uchádzačov o štipendiá DAAD

NEMECKO - Štipendiá DAAD na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2021/2022

Uzávierka: podľa štipendijného programu

JAPONSKO - celé magisterské alebo doktorandské štúdium – GRIPS - National Graduate Institute For Policy Studies

Uzávierka: podľa študijného programu (od novembra do januára)

NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore architektúra

Uzávierka: 30. september 2020

NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore hudba

Uzávierka: 1. október 2020

USA - Štipendijný program FLEX pre stredoškolákov

Prihlasovanie na program FLEX 2021/22 je otvorené! Uzávierka: 15. október 2020

USA - kybernetická bezpečnosť na univerzitách

3 - týždňový študijný pobyt v USA pre zástupcov univerzít. Uzávierka žiadostí: 30. október 2020.

NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské/doplňujúce štúdium v divadelnom odbore

Uzávierka: 30. október 2020

NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské štúdium pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín

Uzávierka: 16. november 2020

NEMECKO - štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazyka

Uzávierka: 1. december 2020

NEMECKO - štipendiá BAYHOST na postgraduálne pobyty na bavorských vysokých školách

Uzávierka: 1. december 2020

COVID-19 - Často kladené otázky

Otázky a odpovede o aktuálne prebiehajúcich alebo plánovaných štipendijných pobytoch

TURECKO - Štipendiá Vlády Tureckej republiky

Aktuálne informácie v súvislosti so šírením COVID-19 pre štipendistov

Podporte SAIA zo svojich daní

Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2019 na zlepšenie činnosti SAIA.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

SAIA – Dvere do sveta otvorené

Virtuálny deň otvorených dverí SAIA, n. o., 30. september 2020 o 9.00h

Webinár: Ako na Open Access

Prezentácie z webináru

Webinárové stredy so SAIA

Prezentácie z webinárov

Webinár: Príležitosti pre výskumníkov vo verejnom sektore

Prezentácie z webinára

Deň akademickej mobility a internacionalizácie 2019 - prezentácie

Prezentácie z konferencie SAIA, konanej dňa 26. 11. 2019

Archív ...