SAIA, n.o.

Aktuality

Pravidlá pre osobné návštevy na pracoviskách SAIA

Opatrenie v súvislosti s prevenciou šírenia COVID-19

COVID-19 - informácie pre štipendistov

Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19 (aktualizované 4. 6. 2020)

Diplomatická akadémia Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí

Uzávierka: 20. máj 2020

RUMUNSKO - Letná škola na West University v Temešvári

Uzávierka: 15. jún 2020

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou májového čísla je program CEEPUS na rok 2020/2021

COVID-19 - Často kladené otázky

Otázky a odpovede o aktuálne prebiehajúcich alebo plánovaných štipendijných pobytoch

TURECKO - Štipendiá Vlády Tureckej republiky

Aktuálne informácie v súvislosti so šírením COVID-19 pre štipendistov

Podporte SAIA zo svojich daní

Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2019 na zlepšenie činnosti SAIA.

NEMECKO – štipendiá Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie

Uzávierka: 5. septembra 2020

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Webinárové stredy so SAIA - Téma: Štipendiá a granty do krajín Európy

10. jún 2020 (streda) o 13.00h

Prezentácie z webinára zo dňa 3. júna 2020

Téma: Štipendiá do Rakúska (Akcia Rakúsko - Slovensko a iné programy)

Prezentácie z webinára zo dňa 27. mája 2020

Téma: Štipendiá do Nemecka (DAAD a iné programy)

Deň akademickej mobility a internacionalizácie 2019 - prezentácie

Prezentácie z konferencie SAIA, konanej dňa 26. 11. 2019

Archív ...