SAIA, n.o.

Aktuality

IZRAEL - predĺženie termínu uzávierky pre podávanie žiadostí o štipendijné pobyty!

7. januára 2019

MAĎARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM!

Švajčiarsko - CERN - vzdelávacie pobyty pre učiteľov stredných škôl

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou novembrového čísla je vysokoškolské štúdium vo Francúzsku

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2018

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

CEEPUS - Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí do Slovinska

Uzávierka: do naplnenia kvóty

POĽSKO - NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange) hľadá expertov na hodnotenie štipendijných projektov

Akcia Rakúsko - Slovensko: nové podmienky pri projektoch Akcie

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

DÔLEŽITÉ: Problém s doručovaním e-mailov na YAHOO

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Naplánuj si v zime štipendium na leto

12. december 2018 (streda) o 9.00-12.00h, informačný deň na FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, prízemie, stánok SAIA, n. o.

7. stretnutie rektorskej konferencie a študentského fóra ASEF (ARC7)

Možnosť účasti vysokoškolských študentov na fóre študentov z Ázie a Európy v Bukurešti 11. - 14. 5. 2019 (prihlášky do výberu účastníkov do 29. 11. 2018).

Archív ...