SAIA, n.o.

Aktuality

EIT Digital ponúka študentom štipendiá na letné školy v top európskych metropolách

Uzávierka žiadostí:1. február 2020

INDONÉZSKE ŠTIPENDIUM V OBLASTI UMENIA A KULTÚRY (IACS)

Uzávierka: 14. február 2020

MAĎARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM DO 14. JANUÁRA 2020!

Termín uzávierky na podávanie žiadostí o štipendiá na základe bilaterálnej dohody na rok 2020/2021 bol predĺžený do 14. januára 2020.

Národný štipendijný program SR: zoznam štipendistov

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2019

EGYPT - ZMENA uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 6. február 2020

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. marec 2020

TALIANSKO - Štipendiá Bolonskej univerzity na rok 2020/2021

Uzávierky: 31. marec a 30. apríl 2020 (podľa programu)

USA - Letné školy pre študentov bakalárskeho štúdia

Štipendium na 5-týždňové letné školy v júni - auguste. Uzávierka: 8. január 2020

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou decembrového čísla sú štipendiá a granty na letné kurzy a školy

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2020/2021

Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín (december 2019).

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a pre výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú.

Veľká Británia, USA - Stredoškolský štipendijný program

Štipendiá na 1- až 2- ročné pobyty na prestížnych súkromných stredných školách v USA / Veľkej Británii. Uzávierka: 6. december 2019 do 15:00 hod.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Deň akademickej mobility a internacionalizácie 2019 - prezentácie

Prezentácie z konferencie SAIA, konanej dňa 26. 11. 2019

Archív ...