SAIA, n.o.

Aktuality

Kurz pre učiteľov nemeckého jazyka v Bavorsku

Uzávierka: 19. jún 2018

22. Letná akadémia ASEF v Chorvátsku a Slovinsku

Poľsko – Ročný kurz diplomacie „Academy of Young Diplomats Programme“ vo Varšave

RUSKO - štipendium na celé štúdium - v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárske vedy

Uzávierka podávania prihlášok: 20. jún 2018

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou májového čísla je program CEEPUS 2018/2019

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2018 je uzatvorená!

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2017

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Kick-start your Career in Research, Trenčín

Career day for PhD students and young researchers, 7 June 2018

Naštartuj svoju kariéru vo výskume, Žilina

Kariérny deň pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov 12. júna 2018 v Žiline

Štipendiá do celého sveta

infoseminár; dňa 6.6.2018 o 10:00 na Podnikovo hospodárskej fakulte v Košiciach, Tajovského 13, v miestnosti A14.

Archív ...