SAIA, n.o.

Aktuality

ISLAND - Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka

Uzávierka: 1. december 2019

Veľká Británia, USA - Stredoškolský štipendijný program

Štipendiá na 1- až 2- ročné pobyty na prestížnych súkromných stredných školách v USA / Veľkej Británii. Uzávierka: 6. december 2019 do 15:00 hod.

USA - Letné školy pre študentov bakalárskeho štúdia

Štipendium na 5-týždňové letné školy v júni - auguste. Uzávierka: 8. január 2020

EGYPT - ZMENA uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 6. február 2020

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou októbrového čísla je sprievodca kariérnym rozvojom s EURAXESSom

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2020/2021

Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín (jún 2019).

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a pre výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Študuj, skúmaj, cestuj !

22. november 2019, od 10:00 do 11:00 hod., Erasmus centrum TnUAD (budova B, 2. poschodie), Študentská 2, 911 50 Trenčín

Seminár ACA "From physical to virtual? Internationalising higher education in the digital age"

22. november 2019, Brusel, Belgicko

Deň akademickej mobility a internacionalizácie 2019

26. november 2019, Bratislava

Archív ...