Štipendiá a granty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na pobyty v zahraničí

Videozáznam z webinára nájdete na YouTube SAIA Slovakia

Zmeškali ste naše aprílové webináre? 

Pozrite si videá na YouTube SAIA Slovakia :-)

Nestihli ste webináre o štipendiá NŠP do celého sveta - Ako podať žiadosť?"

Pozrite si videozáznamy na YouTube SAIA Slovakia

Vyhľadaj si štipendium na študijný, výskumný alebo jazykový pobyt v zahraničí

Databáza štipendií a grantov

Poradenstvo pre štúdium a výskum v zahraničí

Kontakty

SAIA, n. o. v roku 2023 poskytovala informácie a poradenstvo o štipendiách na štúdium a výskum osobne, na hromadných podujatiach a prostredníctvom sociálnych sietí slovenským a zahraničným záujemcom.

Aktuality a podujatia

Najaktuálnejšie informácie o štipendijných výzvach, ponukách, ako aj pripravovaných seminároch, webinároch, konferenciách, školeniach a iných podujatiach.

Čítaj ďalej

Štipendiá a granty

Konkrétne štipendijné a projektové ponuky SAIA a iných organizácií zamerané na mobilitu a internacionalizáciu, ako aj praktické informácie pre prípravu žiadostí a pod.

Čítaj ďalej

Štúdium a výskum v zahraničí

Praktické informácie pre záujemcov o zahraničné študijné a výskumné mobility.

Čítaj ďalej

Programy SAIA

SAIA, n. o. zabezpečuje programy, ktoré podporujú individuálne študijné, vzdelávacie/prednáškové a výskumné mobility zo Slovenska do zahraničia a cudzincov na Slovensko, ako aj projektovú spoluprácu slovenských a zahraničných vzdelávacích inštitúcii.

Akademické mobility

Poradenstvo pre štúdium a výskum v zahraničí. Štipendijné pobyty na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád.

Zisti viac

Národný štipendijný program

Štipendiá pre študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl a výskumných organizacií.

Zisti viac

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

Bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Štipendiá a projektová spolupráca.

Zisti viac

CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe.

Zisti viac

EURAXESS Slovensko

EURAXESS Slovensko, centrá pre výskumných pracovníkov a výskumné organizácie, je súčasťou európskej siete EURAXESS približne 600 servisných centier v 42 krajinách.

Zisti viac

Štipendium pre francúzskych lektorov

Štipendium pre lektorov francúzskeho jazyka a nejazykových predmetov vyučovaných vo francúzštine, ktorí prichádzajú učiť na slovenské stredné a vysoké školy.

Zisti viac