SAIA, n.o.

Aktuality

TALIANSKO - Štipendiá Univerzity pre cudzincov v Siene a Konzorcia ICoN v Pise

Uzávierka: 31. okóber 2019 do 12:00

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!

Uzávierka: 31. október 2019; pobyty počas letného semestra akademického roka 2019/2020

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou októbrového čísla je sprievodca kariérnym rozvojom s EURAXESSom

ISLAND - Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka

Uzávierka: 1. december 2019

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2020/2021

Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín (jún 2019).

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a pre výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

EURAXESS UniverCITY tour jeseň 2019

4. október Nitra, 4. október Žilina, 11. október Košice, 18. október Bratislava, 25. október Banská Bystrica - neformálne stretnutia zahraničných doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov

Informačné stretnutie k štipendiám DAAD do Nemecka: UK Bratislava / EU Bratislava

17. októbra 2019 (štvrtok) o 18:00, UK v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, miestnosť G11 / 22. októbra 2019 (utorok) o 17:00, EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, miestnosť B1.09

SAIA na Kariérnom dni UKF v Nitre

23. október 2019 od 10.30 do 12.00 h, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, vstupná hala

Štip€ndiá a granty na štúdium a výskum v zahraničí

24. október 2019 o 12:20h, MTF STU v Trnave, T-031, Informačný seminár pre študentov, doktorandov, postdoktorandov a výskumých pracovníkov

Veľtrh "Study in Europe Ethiopia"

16. november 2019, Addis Abeba, Etiópia; ďalší z veľtrhov v rámci projektu "Study in Europe Fairs" podporený Európskou komisiou

Seminár ACA "From physical to virtual? Internationalising higher education in the digital age"

22. november 2019, Brusel, Belgicko

Deň akademickej mobility a internacionalizácie 2019

26. november 2019, Bratislava

Archív ...