SAIA, n.o.

Aktuality

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou decembrového čísla sú štipendiá a granty na študijné a výskumné pobyty pre doktorandov a postdoktorandov

MAĎARSKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium!

Uzávierka: 20. december 2017

MAĎARSKO - dodatočná výzva na podávanie žiadostí o štipendium na výskumný pobyt v roku 2017/2018

Uzávierka: žiadosti možno podávať priebežne do 29. marca

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2018/2019, 2. aktualizované vydanie

Začiatkom decembra vyšlo aktualizované vydanie publikácie SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2017

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Švédsko - výskumné štipendiá pre postdoktorandov

Uzávierka je v závislosti od typu podpory

KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium na Korean Advanced Institute of Science and technology (KAIST) - Embassy Recommendation Program

Uzávierka podávania prihlášok: 22. marec 2018

Národný štipendijný program SR: Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2017 je uzatvorená

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Získaj ŠTIPENDIUM ... VYCESTUJ ... a ponor sa do ŠTÚDIA v zahraničí !

11. decembra 2017 o 15.00h; info seminár pre FZKI SPU v Nitre, Tulipánov 7, miestnosť TD 01

Implementácia Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov na slovenských výskumných inštitúciách

29. november 2017, workshop EURAXESS, Hotel Crowne Plaza, Bratislava

Deň akademickej mobility a internacionalizácie VI - prezentácie

Prezentácie k konferencie konanej dňa 30. novembera 2017 v Bratislave

Archív ...