SAIA, n.o.

Aktuality

Podporte SAIA zo svojich daní

Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2018 na zlepšenie činnosti SAIA.

HONG KONG - Lingnan University - štipendium na celé bakalárske štúdium

Uzávierka podávania prihlášok: 15. apríl 2019

POĽSKO - Program Stanislawa Ulama - Granty na výskumné pobyty pre postdoktorandov a vedeckých pracovníkov

Uzávierka: 24. apríl 2019

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!

Uzávierka: 30. apríl 2019; pobyty počas akademického roka 2019/2020

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí

Uzávierka: 15. máj 2019

Letná škola Boğaziçi University v Turecku

Uzávierka podávania prihlášok: 20. jún 2019

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou marcového čísla je Národný štipendijný program SR

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2019/2020, 2. aktualizované vydanie

Aktualizované vydanie publikácie SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a pre výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

INFORMAČNÝ DEŇ SAIA

17. apríla 2019 od 10:00 - 13:00 na Prešovskej univerzite v Prešove vo Foyeri VŠA, ul. 17. novembra 1, Prešov

Webinár k HRS4R - atraktívne prostredie pre výskumníkov

EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) Vás pozývajú na webinár "Rady a tipy ako získať európske ocenenie HR Excellence in Research", ktorý sa uskutoční dňa 25. apríla 2019 o 10:30 hod.

Medzinárodné aspekty zamestnávania a mobility výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a študentov

16. mája 2019, Bratislava; seminár pre pracovníkov personálnych oddelení, zahraničných oddelení, projektových oddelení, pre riadiacich a iných pracovníkov vysokých škôl a výskumných a vývojových organizácií

Medzinárodná konferencia “Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”

11. – 13. september 2019, Bratislava, medzinárodná konferencia "Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”; prestížne podujatie s dlhoročnou tradíciou zastrešuje "Medzinárodná asociácia pre študijné a profesijné poradenstvo" (IAEVG) - najstaršia a najväčšia medzinárodná organizácia v oblasti kariérového poradenstva.

Archív ...