SAIA, n.o.

Aktuality

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2017

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla sú Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 20. október 2017

KÓREA - DGIST - Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology - štipendiá ne celé štúdium

Uzávierka podávania prihlášok: 26. október 2017

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas letného semestra akademického roka 2017/2018 je otvorená!

Uzávierka: 31. októbra 2017

NEMECKO - DAAD - nová ponuka štipendií pre germanistov

Uzávierka: 31. október 2017

MAĎARSKO – výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 21. november 2017

ŠVAJČIARSKO – štipendiá ESKAS – výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 1. november 2017

Ponuka štipendií pre uchádzačov z oblasti poľnohospodárstva a záhradníctva

Uzávierka: 1. december 2017

Hong Kong - ponuka štipendií na celé doktorandské štúdium

Uzávierka: 1. december 2017

NEMECKO - ponuka doktorandských miest na Leibniz Institute for Farm Animal Biology

KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium na Korean Advanced Institute of Science and technology (KAIST) - Embassy Recommendation Program

Uzávierka podávania prihlášok: jeseň 2017

POĽSKO – bakalárske štúdium na University of Dąbrowa Górnicza

Odbory: manažment, medzinárodné vzťahy a informatika

Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!

Nové podmienky platné od roku 2017.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Deň akademickej mobility a internacionalizácie VI

30. november 2017, Bratislava

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Slovenská technická univerzita v Bratislave

Prezentácia štipendijných možností, 17. október 2017 (utorok) o 10:00 hod, Miesto: FEI STU Ilkovičova 3, Bratislava, miestnosť: BC 300

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Útvar medzinárodných vzťahov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Prezentácia štipendijných možností, 19. október 2017 (štvrtok) o 11:00 hod, Miesto: Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, Bratislava, miestnosť: B 108

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Prezentácia štipendijných možností, 17. október 2017 (utorok) o 13:00 hod, Miesto: VŠVU, Drotárska 44, Bratislava, miestnosť: Veľká kresliareň

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Oddelenie medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave

Prezentácia štipendijných možností, 18. október 2017 (streda) o 13:30 hod, Miesto: Právnická fakulta UK, Hlavná budova UK, 2. poschodie, Šafárikovo námestie 2, Bratislava, miestnosť: Auditórium maximum

EURAXESS Slovensko: Semináre "Praktické aspekty prijímania zahraničných výskumníkov"

Semináre určené pre administratívnych pracovníkov vysokých škôl a výskumných organizácií, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov sa uskutočnia v priebehu jesene v troch slovenských mestách.

EURAXESS Slovensko: Praktické workshopy "Ako naštartovať aktivity na podporu kariérneho rozvoja"

Praktické workshopy určené výskumníkom, riadiacim pracovníkom zodpovedným za vedu a doktorandské štúdium, pracovníkom personálnych oddelení a ďalším profesionálom, ktorí sa vo svoje práci venujú podpore a rozvoju výskumníkov sa uskutočnia v priebehu jesene v troch slovenských mestách.

Veľký jesenný infodeň

19. októbra 2017 o 13.00 h; SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, prednášková miestnosť A2

Seminár pre výskumné inštitúcie implementujúce princípy Charty a Kódexu prostredníctvom Stratégie ľudských zdrojov

24. október 2017, Európska komisia, Brusel

Ako napísať žiadosť o štipendium NŠP...?

11. október 2017 o 9.00 h, školenie pre doktorandov a pedagógov UCM v Trnave, J. Herdu 2, zasadačka Z.03 na prízemí

Získaj ŠTIPENDIUM a ODSKOČ si na štúdium do zahraničia

11. októbra 2017 od 10.00 do 12.00 h, infodeň SAIA pre študentov UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, vstupná hala

ODSKOČ si na študijný alebo výskumný pobyt do zahraničia ...

11. október 2017 o 13:00 h, infoseminár pre študentov, doktorandov a pedagógov, MTF STU v Trnave, ulica Jána Bottu 25, Trnava, miestnosť: T_32

Archív ...