Termín podávania žiadostí do 18 krajín sveta udeľovaných v rámci bilaterálnych dohôd programu Akademické mobility bol zmenený!

Uzávierka: 29. november 2022 16.00 hod.

Akcia Rakúsko-Slovensko: Štipendiá na krátkodobé pobyty

Uzávierka priebežne

Štipendiá DAAD do Nemecka  na študijné, výskumné a umelecké pobyty

Aktuálna ponuka na akademický rok 2023/2024

WEBINÁR - Štipendiá? ... fantÁZIA!

22. novembra 2022 o 14:00 h.

Máte záujem o štúdium v zahraničí? 

Bližšie informácie o štúdiu v jednotlivých krajinách sveta

Vyhľadaj si štipendium na študijný, výskumný alebo jazykový pobyt v zahraničí

Databáza štipendií a grantov

Poradenstvo pre štúdium a výskum v zahraničí

Kontakty

Aktuality a podujatia

Najaktuálnejšie informácie o štipendijných výzvach, ponukách, ako aj pripravovaných seminároch, webinároch, konferenciách, školeniach a iných podujatiach.

Čítaj ďalej

Štipendiá a granty

Konkrétne štipendijné a projektové ponuky SAIA a iných organizácií zamerané na mobilitu a internacionalizáciu, ako aj praktické informácie pre prípravu žiadostí a pod.

Čítaj ďalej

Štúdium a výskum v zahraničí

Praktické informácie pre záujemcov o zahraničné študijné a výskumné mobility.

Čítaj ďalej

Programy SAIA

SAIA, n. o. zabezpečuje programy, ktoré podporujú individuálne študijné, vzdelávacie/prednáškové a výskumné mobility zo Slovenska do zahraničia a cudzincov na Slovensko, ako aj projektovú spoluprácu slovenských a zahraničných vzdelávacích inštitúcii.

Akademické mobility

Poradenstvo pre štúdium a výskum v zahraničí. Štipendijné pobyty na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád.

Zisti viac

Národný štipendijný program

Štipendiá pre študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl a výskumných organizacií.

Zisti viac

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

Bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Štipendiá a projektová spolupráca.

Zisti viac

CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe.

Zisti viac

EURAXESS Slovensko

EURAXESS Slovensko, centrá pre výskumných pracovníkov a výskumné organizácie, je súčasťou európskej siete EURAXESS približne 600 servisných centier v 42 krajinách.

Zisti viac

Štipendium pre francúzskych lektorov

Štipendium pre lektorov francúzskeho jazyka a nejazykových predmetov vyučovaných vo francúzštine, ktorí prichádzajú učiť na slovenské stredné a vysoké školy.

Zisti viac