SAIA, n.o.

Aktuality

Veľká Británia, USA - Stredoškolský štipendijný program

Štipendiá na 1- až 2- ročné pobyty na prestížnych súkromných stredných školách v USA / Veľkej Británii. Uzávierka: 6. december 2019 do 15:00 hod.

ŠVAJČIARSKO – štipendiá ESKAS – predĺženie uzávierky na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 14. november 2019

TALIANSKO - Štipendiá Univerzity pre cudzincov v Siene a Konzorcia ICoN v Pise

Uzávierka: 31. október 2019 do 12:00

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou októbrového čísla je sprievodca kariérnym rozvojom s EURAXESSom

ISLAND - Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka

Uzávierka: 1. december 2019

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2020/2021

Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín (jún 2019).

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a pre výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú.

EGYPT - ZMENA uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 6. február 2020

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

13. november (streda) od 10.00 h do 12.00 h. Miesto: vestibul pavilónu matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava!

Deň akademickej mobility a internacionalizácie 2019

26. november 2019, Bratislava

Zlepši si nemčinu v Nemecku! Informácie o štipendiách DAAD

14. november 2019 o 11:20 hod., seminárna miestnosť B6, Technická univerzita vo Zvolene

Veľtrh "Study in Europe Ethiopia"

16. november 2019, Addis Abeba, Etiópia; ďalší z veľtrhov v rámci projektu "Study in Europe Fairs" podporený Európskou komisiou

Seminár ACA "From physical to virtual? Internationalising higher education in the digital age"

22. november 2019, Brusel, Belgicko

Archív ...