SAIA, n.o.

Aktuality

Podporte SAIA zo svojich daní

Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2016 na zlepšenie činnosti SAIA.

KÓREA - štipendium kórejskej vlády

Uzávierka: 23. február 2017

CHORVÁTSKO - Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium pre študentov na semestrálny štúdijný pobyt

Uzávierka: 23. február 2017

ČESKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 28. február 2017

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas akademického roka 2017/2018 je otvorená!

Uzávierka: 30. apríla 2017

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla sú štipendiá a projekty Akcie Rakúsko - Slovensko

NEMECKO - štipendiá na letnú školu pre DAAD-Alumni

Uzávierka: 28. február 2017

Grécko - štipendiá na letnú školu Olympia Summer Academy

Uzávierka: 3. marec 2017

Maďarsko – magisterské a doktorandské štúdium na National University of Public Service (NUPS) Budapest

Uzávierka na podávanie žiadostí: 5. marec 2017

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. marec 2017

Štipendiá pre doktorandov a postdoktorandov na Výskumný inštitút filozofie v Hannoveri

Uzávierka: 15. 3. 2017

HONG KONG - Lingnan University - štipendium na celé bakalárske štúdium

Uzávierka podávania prihlášok: 30. marec 2017

USA - Ruth Crawford Mitchell Fellowship

Uzávierka: 30. marec 2017

CYPRUS - ponuka štipendií na University of Cyprus

Uzávierka: 31. marec 2017

Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!

Nové podmienky platné od roku 2017.

RAKÚSKO - štipendiá mesta Graz na pobyty pre mladých spisovateľov

Uzávierka: 31. marec 2017

NEMECKO - výskumné štipendiá na letný semester 2017 s praxou v krajinskom parlamente severného Porýnia-Vestfálska

Uzávierka: 31. marec 2017

Litva – vypovedanie bilaterálnej dohody

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2016

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Štipendium do Egypta na študijné a výskumné pobyty

Informačný deň, 27. februára 2017, Tr. A. Hlinku 1, 2. poschodie, č.dverí A-208

Obleč sa na semester do Rakúska so štipendiom Akcia Rakúsko-Slovensko

Infodeň o štipendiách do Rakúska, 2. marca 2017, SAIA, n.o . kancelária v Nitre, budova UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 2. posch., č. dverí A-208

Štúdium v zahraničí so štipendiom

informačný seminár, dňa 15. marca 2017 (streda) o 9.00 hod; miesto: Verejná Knižnica Mikuláša Kováča, Jilemnického 48, Fončorda, Objekt SENUM – Dom sociálnych služieb, Banská Bystrica

Archív ...