SAIA, n.o.

Aktuality

IZRAEL - predĺženie termínu uzávierky pre podávanie žiadostí o štipendijné pobyty!

7. januára 2019

MAĎARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM!

Národný štipendijný program SR: zoznam štipendistov

Uzávierka na podávanie žiadostí: 31.10.2018

Švajčiarsko - CERN - vzdelávacie pobyty pre učiteľov stredných škôl

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou novembrového čísla je vysokoškolské štúdium vo Francúzsku

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2018

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

USA: Intenzívne letné semináre pre stredoškolských učiteľov a pracovníkov v júni 2019

Uzávierka: 15. december 2018

CEEPUS - Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí do Slovinska

Uzávierka: do naplnenia kvóty

USA: Letné školy pre študentov bakalárskeho stupňa

Uzávierka: 1. február 2019

POĽSKO - NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange) hľadá expertov na hodnotenie štipendijných projektov

Akcia Rakúsko - Slovensko: nové podmienky pri projektoch Akcie

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

DÔLEŽITÉ: Problém s doručovaním e-mailov na YAHOO

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Naplánuj si v zime štipendium na leto

12. december 2018 (streda) o 9.00-12.00h, informačný deň na FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, prízemie, stánok SAIA, n. o.

So ŠTIPENDIOM SAIA do celého sveta!

13. december 2018 (štvrtok) o 9.00-12.00h, informačný deň na SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, prízemie, stánok SAIA

7. stretnutie rektorskej konferencie a študentského fóra ASEF (ARC7)

Možnosť účasti vysokoškolských študentov na fóre študentov z Ázie a Európy v Bukurešti 11. - 14. 5. 2019 (prihlášky do výberu účastníkov do 29. 11. 2018).

Archív ...