SAIA, n.o.

Aktuality

RUSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na celé štúdium

Uzávierka: 27. jún 2018

Národný štipendijný program SR: Uzávierka 30. apríla 2018 - zoznam štipendistov

22. Letná akadémia ASEF v Chorvátsku a Slovinsku

Poľsko – Ročný kurz diplomacie „Academy of Young Diplomats Programme“ vo Varšave

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou májového čísla je program CEEPUS 2018/2019

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2017

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Archív ...