SAIA, n.o.

Aktuality

Nemecko - medzinárodné stáže v parlamente

Predĺžená uzávierka do 31. júla 2017

GRÉCKO - konferencia Rhodes Model Regional Co-operation 2017

Uzávierka: 31. júl 2017

Thajsko - DUO-Thailand - výmenný študijný program medzi Áziou a Európou

Uzávierka podávania prihlášok: 31. august 2017

NEMECKO - ponuka doktorandských miest na Leibniz Institute for Farm Animal Biology

KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium na Korean Advanced Institute of Science and technology (KAIST) - Embassy Recommendation Program

Uzávierka podávania prihlášok: jeseň 2017

Národný štipendijný program SR: Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2017 - zoznam štipendistov

POĽSKO – bakalárske štúdium na University of Dąbrowa Górnicza

Odbory: manažment, medzinárodné vzťahy a informatika

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla sú výsledky výberových konaní na akademický rok 2017/2018 - štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád

Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!

Nové podmienky platné od roku 2017.

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2016

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Naplánuj si zimný semester v LETE...

31. júla 2017 o 8.00 a 9.00 h; informačný vstup pre študentov 1. roč. Mgr. štúdia, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Priemyselná 4, Trnava

Fórum mladých lídrov: Spolupráca v Európe, V4 a EÚ

Prihlášky do 31.7.2017; Stretnutie mladých lídrov; dňa 4. - 8. septembra 2017 v Nowym Sącze, Poľsko

Archív ...