SAIA, n.o.

Aktuality

SAIA, n. o., prijme finančného administrátora programov

Japonsko - ročný štipendijný program " 2018 Young Leaders Program" - pre zamestnancov štátnej správy

Uzávierka: 7. september 2017

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 20. október 2017

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla sú štipendiá DAAD na štúdium a výskum v Nemecku

Thajsko - DUO-Thailand - výmenný študijný program medzi Áziou a Európou

Uzávierka podávania prihlášok: 31. august 2017

NEMECKO - ponuka doktorandských miest na Leibniz Institute for Farm Animal Biology

GRÉCKO - kurzy a semináre moderného gréckeho jazyka

Uzávierka: 6. september 2017

KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium na Korean Advanced Institute of Science and technology (KAIST) - Embassy Recommendation Program

Uzávierka podávania prihlášok: jeseň 2017

Národný štipendijný program SR: Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2017 - zoznam štipendistov

POĽSKO – bakalárske štúdium na University of Dąbrowa Górnicza

Odbory: manažment, medzinárodné vzťahy a informatika

Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!

Nové podmienky platné od roku 2017.

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2016

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Fórum mladých lídrov: Spolupráca v Európe, V4 a EÚ

4. - 8. september 2017, Nowy Sącz, Poľsko; prihlášky do 31. 7. 2017

Seminár Kvalita v medziná-rodnom partnerstve univerzít

13. október 2017, ACA, Brusel; možnosť odpustenia účastníckeho poplatku pri aktívnom zapojení sa do seminára - termín 25. 8. 2017

Seminár pre výskumné inštitúcie implementujúce princípy Charty a Kódexu prostredníctvom Stratégie ľudských zdrojov

24. október 2017, Európska komisia, Brusel

Archív ...