SAIA, n.o.

Aktuality

Podporte SAIA zo svojich daní

Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2017 na zlepšenie činnosti SAIA.

Kazachstan - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 5. apríl 2018

India - predĺženie uzávierky na jazykový kurz Hindi v Agre

Uzávierka: 5. apríl 2018

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou februárového čísla je program Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

MAĎARSKO - dodatočná výzva na podávanie žiadostí o štipendium na výskumný pobyt v roku 2017/2018

Uzávierka: žiadosti možno podávať priebežne do 29. marca

Čína - štipendiá pre mladých vedcov a výskumných pracovníkov

Uzávierka: 31. marec 2018

Taliansko - ponuka pre mladých výskumníkov na účasť na konferencii Soil and Water Security 2018

Uzávierka: 31. marca 2018

Izrael - štipendijné pobyty pre doktorandov na Univerzite v Tel Avive

Uzávierka žiadostí: 15. 4. 2018

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas akademického roka 2018/2019 je otvorená!

Uzávierka: 30. apríla 2018

Indonézia - celé magisterské štúdium

Uzávierka: 30. apríl 2018

UKRAJINA - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 5. apríl 2018

BIELORUSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 5. apríl 2018

KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium na Korean Advanced Institute of Science and technology (KAIST) - Embassy Recommendation Program

Uzávierka podávania prihlášok: 22. marec 2018

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí

Uzávierka: 15. 5. 2018

Druhá výzva medzinárodného doktorandského programu na INdAM

Termín na predkladanie žiadostí: 31. máj 2018.

GRÉCKO - letná škola gréckeho jazyka na ostrove Korfu

Uzávierka: 30. apríl 2018

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2017

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Štip€ndiá do zahraničia pre študentov a absolventov SŠ

26. marca 2018 o 10.00h, Súkromné konzervatórium v Nitre, Krčméryho 2, Nitra

Deň príležitostí - mesiac kariéry a osobného rozvoja (workshopy, exkurzia a deň príležitostí)

27. marec 2018 od 10.30 do 14.30 hod.; miesto: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, Tajovského 10, Banská Bystrica, slávnostná aula

Do krajín strednej a juhovýchodnej Európy so štipendiom

4. apríl 2018 o 14.00 hod.; informačný seminár; miesto: Centrum slovanských štúdií, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9

Archív ...