SAIA, n.o.

Aktuality

BIELORUSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 31. marec 2017

UKRAJINA - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 31. marec 2017

Podporte SAIA zo svojich daní

Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2016 na zlepšenie činnosti SAIA.

BELGICKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí na letný kurz francúzštiny v oblasti medzinárodných vzťahov

Uzávierka: 30. marec 2017

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas akademického roka 2017/2018 je otvorená!

Uzávierka: 30. apríla 2017

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla je vysokoškolské štúdium v Pobaltí (Estónsko, Litva, Lotyšsko)

Litva – štipendiá na letný jazykový kurz

Uzávierka: 1. apríl 2017

HONG KONG - Lingnan University - štipendium na celé bakalárske štúdium

Uzávierka podávania prihlášok: 30. marec 2017

USA - Ruth Crawford Mitchell Fellowship

Uzávierka: 30. marec 2017

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí

Uzávierka: 15. máj 2017

CYPRUS - ponuka štipendií na University of Cyprus

Uzávierka: 31. marec 2017

Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!

Nové podmienky platné od roku 2017.

RAKÚSKO - štipendiá mesta Graz na pobyty pre mladých spisovateľov

Uzávierka: 31. marec 2017

NEMECKO - výskumné štipendiá na letný semester 2017 s praxou v krajinskom parlamente severného Porýnia-Vestfálska

Uzávierka: 31. marec 2017

MALTA - štipendium na postgraduálne štúdium k oblasti klimatických zmien na University of Malta

Uzávierka: 5. máj 2017

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2016

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Chcete ísť na študijný alebo výskumný pobyt do zahraničia - príďte sa poradiť

Informačný deň SAIA, dňa 23. marca 2017 (štvrtok), 10:00 - 12:00 hod; Miesto: Prešovská univerzita v Prešove, pri stolíku vo foyeri VŠA

Na štúdium a výskum do sveta

Informačný seminár, dňa: 23. marca 2017 o 13:00 hod.; miesto: Unipocentrum, Prešovská univerzita v Prešove, ul. 17. novembra 13, Prešov (Starý internát)

Veľký jarný infodeň

27. marca 2017 o 13.00 h, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, učebňa P6

Študuj po anglicky

29. marca 2017 (streda) o 15:00 h, informačný seminár, InfoUSA, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9.

Štipendiá do frankofónnych krajín

29. marca 2017 o 15.00 h, FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, učebňa 047; informačný seminár v rámci Týždňa frankofónie Katedry romanistiky

Štipendiá SAIA pre doktorandov

30. marca 2017 (vo štvrtok) o 9.00 h, infoseminár pre FZaSP TU v Trnave, Univerzitné námestie 1, zasadačka dekana, 2. posch.

Získaj štipendium a pozeraj sa na štúdium z inej perspektívy...

30. marca 2017 (10.00 – 12.00 h), infodeň pre TU v Trnave, , Hornopotočná 23, vstupná hala

Aprílové diskusie o mobilitách

4. apríla 2017 – 27. apríla 2017, Banská Bystrica a Zvolen,

Archív ...