SAIA, n.o.

Aktuality

SAIA hľadá novú kolegyňu/nového kolegu v Bratislave

pozícia: administrátor štipendií a grantov; nástup: najneskôr september 2019

Doktorandské štúdium na Janovskej univerzite s možnosťou získať štipendium

Uzávierka: 12. jún 2019

Predĺženie uzávierky podávania žiadostí o štipendiá Talianskej vlády

Uzávierka: 12. jún 2019

Čiastočné štipendium na štúdium na Politecnico di Milano

Uzávierka: 24. jún 2019

Green Talent Award 2019 - Cena pre mladých výskumníkov v oblasti udržateľných riešení pre našu spoločnosť

Uzávierka: 22. máj 2019

ERA štipendiá na budovanie kapacít v oblasti manažmentu vedeckých aktivít, Nemecko

19. jún 2019 - uzávierka na podávanie návrhov projektov

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou májového čísla je program CEEPUS

Letná škola Boğaziçi University v Turecku

Uzávierka podávania prihlášok: 20. jún 2019

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2019/2020, 2. aktualizované vydanie

Aktualizované vydanie publikácie SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a pre výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Medzinárodná konferencia “Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”

11. – 13. september 2019, Bratislava, medzinárodná konferencia "Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”; prestížne podujatie s dlhoročnou tradíciou zastrešuje "Medzinárodná asociácia pre študijné a profesijné poradenstvo" (IAEVG) - najstaršia a najväčšia medzinárodná organizácia v oblasti kariérového poradenstva.

31. výročná konferencia a výstava EAIE

24. – 27. september 2019, Helsinky (Fínsko); najväčšia európska konferencia v oblasti medzinárodného vysokoškolského vzdelávania

Archív ...